Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts


Produktegenskaper

Produktkode 007345
Navn Eni Arum HT 220
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 12925-1 CKS| DIN 51502 CLP-E
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007346
Navn Eni Arum ESX
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 12925-1 CKS| DIN 51502 CLP-E
  Produktprofil
pdf
Produktkode 001439
Navn Eni Eco Lube MS
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.