Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products

Spoločnosť Eni má desiatky rokov skúseností v oblasti prísad do mazív s integrovaným cyklom, ktorý zahŕňa:

 • výskum a vývoj,
 • obstarávanie surovín,
 • výrobu jednotlivých zložiek a balíčkov,
 • predaj a popredajný servis.
 
“testo"

Vďaka svojmu prístupu k inováciám a skúsenostiam s výskumom môže spoločnosť Eni ponúknuť širokú škálu produktov, ktoré spĺňajú najprísnejšie technické parametre mazív na rôzne použitia. Okrem toho, vďaka vynikajúcej službe technickej podpory a efektívnej logistickej štruktúre, predáva Eni svoje prísady na celom svete, reaguje na potreby malých a veľkých zákazníkov a vystupuje ako spoľahlivý partner pri vývoji projektov a spolupráce na mieru.

 

“testo"
 

Prísady od spoločnosti Eni sa väčšinou vyrábajú v závode Robassomero (Turín), ktorý sa môže pochváliť dodržiavaním veľmi vysokých štandardov, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť (OHSAS 18001:2007), kvalitu výroby (UNI EN ISO 9001) a zachovávanie životného prostredia (UNI EN ISO 14001). Okrem toho je chemické laboratórium tiež súčasťou skúšobného programu Proficy ASTM pre aditíva do automobilových mazív


 
Prísady sa pri príprave mazacích olejov kombinujú so základovým olejom v skúmaných kombináciách, aby sa zabezpečila úroveň účinnosti, vhodná na použitie, na ktoré je mazivo určené. 

Prísady môžu:
 • zlepšiť vlastnosti základových olejov (zvyšovače viskozitného indexu, znižovače bodu tuhnutia, protipenivé a emulgačné/demulgačné vlastnosti),
 • poskytnúť ďalšie vlastnosti (čistiace, dispergačné, proti opotrebovaniu / treniu, protikorózne),
 • predĺžiť životnosť maziva (antioxidanty).

Jednotlivé zložky – s výnimkou zvyšovačov viskozitného indexu a znižovačov bodu tuhnutia – sa agregujú na formulovanie tzv. balíčkov. Rôzne prísady vykazujú synergické alebo antagonistické účinky: skúsenosti a zručnosti výskumníkov v spoločnosti Eni spočívajú v identifikácii vhodných kombinácií a v poradí zmiešania jednotlivých zložiek, aby sa zlepšili vlastnosti a zároveň minimalizoval akýkoľvek protichodný vplyv.
Spoločnosť Eni ponúka širokú škálu mazacích prísad, od jednotlivých zložiek (čistiaci prostriedok, modifikátor viskozity, znižovač bodu tuhnutia atď.), až po kompletné balíčky, s cieľom splniť všetky výkonnostné požiadavky zákazníkov.
Technológia Eni Triple Tech TM pre flexibilné a rentabilné riešenia.

Pre výrobcov mazív sú špecifikácie API hlavnými výkonnostnými požiadavkami, ktoré musia spĺňať v mnohých krajinách sveta. Aby sa dosiahol nákladovo efektívny balíček, ktorý pokrýva najbežnejšie špecifikácie API pre ľahké aj ťažké úžitkové vozidlá, vyvinula Eni vo svojich výskumných laboratóriách v San Donato Milanese novú technológiu s názvom Eni Triple Tech TM. 
“testo"Eni Triple Tech TM je nový systém aditív, používajúci 3 čiastkové balíčky, ktoré pri správnom skombinovaní umožňujú získať širokú škálu 4-taktných nákladovo efektívnych formulácií pre mazivá pre motocykle, osobné a nákladné automobily. Výsledkom je platforma produktov, ktorá poskytuje optimalizované náklady na ošetrenie a súčasne zabezpečuje ochranu motora a predlžuje životnosť maziva.
Tri čiastkové balíčky sú:
 • Eni MX 5612 A: antioxidačné zosilňovače, ktoré sa používajú pre vyššie hladiny API (od SL po SN),
 • Eni MX 5612 B: základný balíček, „jadro“ tejto technológie,
 • Eni MX 5612 C: čistý zosilňovač.

Technológia Eni Triple Tech TM umožňuje:
 • pokryť všetky špecifikácie API od SN/CF-4 po SB/CB,
 • splniť normy ACEA, JASO MA 2, JASO MB (pre mazivá formulované na báze základových olejov Eni),
 • zabezpečiť kaskádový systém, ktorý pokrýva špecifikácie API od CF-4/SJ po SB/CB,
 • znížiť počet nádrží, určených na skladovanie prísad,
 • dosiahnuť úspory nákladov (t. j. logistika, preprava atď.),
 • zvýšiť flexibilitu výroby,
 • znížiť zložitosť dodávateľského reťazca.

 •    

  Balíky prísad

   
 •    

  Zložky