Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts

Litiumsmörjmedel

 • eni Grease MU 00/JD 0

  Fett utformat för bomullsplockare från John Deere

   
 • Eni SP GR MU 00

  Mineraloljebaserat fett

   
 • eni Sagus 60

  Fett med grafit för öppna kugghjul

   
 • Eni Litio Grease 475

  Starkt adhesivt mineraloljebaserat fett

   
 • eni CT 350 EP 3

  EP-fett

   
 • Eni Grease SM 2

  Fett med molybdendisulfid

   
 • Eni Grease SLL 00

  Syntetiskt oljebaserat fett för slutna kugghjul

   

Kalciumsmörjmedel

 • Eni Eco Grease 0

  Bionedbrytbart fett

   
 • Eni Rubus CX 1.5

  Fett förtjockat med kalciumkomplex

   
 • AUTOL TOP 2000

   
 • Eni Grease PV 2

  Vattenfritt kalciumfett med utmärkta skyddsegenskaper

   
 • Eni Grease NG 3

   
 • Eni Rubus CSX 2

  Fett förtjockat med kalciumsulfonatkomplex

   

Andra smörjmedel

 • Eni Silis Grease HTL 1

  Bentonförtjockat fett med halvsyntetisk oljebas

   
 • Eni Grease PHT

  Polyurea-fett

   
 • Eni GR VN

  Paraffinvaxbaserat lämpligt för sjösättning av fartyg

   
 • Eni Grease NS 4

  Fett av silikagel som förtjockats baserat på vegetabilisk olja

   
 • eni Rubus Contact 2 2

  Oorganiskt förtjockat smörjmedel baserat på farmaceutisk vit olja

   
 • Eni Rubus MP 00

  Ätbart och oorganiskt förtjockat smörjmedel baserat på farmaceutisk vit olja

   
 • Eni Rubus SIL 3

  Oorganiskt och förtjockat silikonfett som är ätbart

   
 • Eni Rubus PFPE 2

  Ätbart fett förtjockat med PTFE och som är baserat på PFPE

   

Komplexa litiumsmörjmedel

 • Eni Grease MSX 2/460

  EP-fett baserat på syntetisk basolja med molybdendisulfid

   

Komplexa aluminiumsmörjmedel

 • Eni Grease Sagus AC 460

  Fett med grafit

   

Andra smörjmedel

 • Eni Eco Grease Plus 2

  EP-fett