Ditt företag,
vår energi.
eni oil products
Uppvärmningstekniken för fasta ämnen, vätskor eller gaser i industriella system är av indirekt typ. Denna teknik involverar användning av en värmebärare (värmeöverföringsolja) som tar värme från en varm källa (värmegenerator) och överför den dit där den behövs. Trots högre kostnader och operativ komplexitet uppnås flera fördelar med ett indirekt värmesystem. Enklare temperaturreglering och enhetlighet innebär t.ex. förmågan att betjäna flera användare med en enda värmekälla. Säkerheten maximeras också eftersom användarna inte har direktkontakt med värmekällan.

Enis värmeöverföringsoljor är sammansatta med basoljor av hög kvalitet för att säkerställa utmärkt värmeöverföring och ett långsiktigt skydd av kretsarna mot korrosion och nedbrytning.Industriella smörjmedel

Denna kategori inkluderar smörjmedel av alla typer avsedda för smörjning av industriell maskinutrustning, såsom hydrauloljor, turbinoljor, kompressoroljor, kullageroljor och industriella växeloljor.
Bland dessa kategorier har hydrauloljorna, vilka används vid hydraulisk kontroll av till exempel byggmaskiner och industrianläggningar, den högsta volymen.

  • Mineraloljor

     
  • Syntetiska oljor

     

Fartyg

Eni har verkat i många år på den internationella bunkermarknaden och säljer produkter och tjänster till både inhemska och utländska kunder, med målsättningen att tillgodose de alltmer specialiserade behoven hos modern maskinutrustning genom att ständigt se över och uppdatera sin produktion av smörjmedel och bränslen. Kunder inom den marina sektorn har möjlighet att få smörjmedel levererat vid de viktigaste hamnarna runt om i världen tack vare ett omfattande, tillförlitligt och konkurrenskraftigt säljnätverk.

  • Mineraloljor