Ditt företag,
vår energi.
eni oil products
Produktkod 005215
Namn Eni MX 5116
För säkerhetsdatablad (MSDS), gå till webbplatsen Eni Safety Data Sheets.