Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Produktkod 005275
Namn MX 5612B
För säkerhetsdatablad (MSDS), gå till webbplatsen Eni Safety Data Sheets.