Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts

Eni udržuje průmysl v chodu.

 

“testo"
 

Eni díky nepřetržité podpoře našich výzkumných aktivit nabízí řešení na míru a specializované služby pro širokou řadu použití v průmyslu

Budete profitovat z našeho poradenství a poprodejních služeb zákazníkům poskytovaných našimi odborníky stejně jako z technické pomoci zákazníkům při:

  • nalezení nejvhodnější výrobků pro hlavní průmyslová odvětví;
  • řešení praktických problémů;
  • vypracování plánů maziv;
  • organizaci pravidelného sledování oleje v provozu.

  

Na oddělení odbytu maziv nebo technickou pomoc byste se měl obrátit kvůli

  • technické pomoci před prodejem a po něm;
  • certifikátům a schválením;
  • technické podpoře marketingových iniciativ a iniciativ pro podporu komunikace;
  • vyřizování reklamací výrobků;
  • smlouvám s univerzitami a externími pracovníky, technickým vztahům s partnery, dodavateli surovin a třetími výrobci.