Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts

Postup rafinování surové ropy

Rafinování surové ropy pro výrobu hotových produktů (LPG, nafta, benzin) se provádí postupem frakční destilace (fyzikální proces), po němž následují konverze a rafinace (procesy/transformace chemické povahy).
 

testo

 


FRAKČNÍ DESTILACE
Frakční destilace se dělí do dvou kroků:

  • První krok se provádí při atmosférickém tlaku (primární atmosférická destilace neboli topping), přičemž prvním produktem je nejtěkavější LPG. Pak následují směsi postupně těžších uhlovodíků: benzinová frakce (název pro benzin před další rafinací), kerosin (palivo pro trysková letadla) a nafta;
  • a druhý krok se provádí ve vakuu (sekundární atmosférická destilace neboli vakuová).

KONVERZE
Nejtěžší složky ropných produktů, které se neodpařují (těžká nafta a zbytky), vstupují do konverzního procesu nazývaného krakování, jehož cílem je výroba hotových produktů, analogicky s těmi, jež vznikly atmosférickou destilací: tj. LPG, benzin a nafta.

Těžká nafta je následně odesílána do konverzních zařízení, kde se provádí:
  • hydrokrakování: procesy využívající vysokou teplotu a vysoký tlak vodíku k získání nafty;
  • FCC: proces tepelného/katalytického krakování pro získání (zejména) benzinu;
  • extrakce rozpouštědlem: pro výrobu maziv.

V rafinériích Eni se používají různé konverzní technologie, zejména: parní pyrolýza, odasfaltování, zplyňování, LC, zapařování a nová technologie vyvinutá u Eni nazývaná EST (viz podrobnosti níže).

RAFINACE
Produkty získané destilací a konverzí jsou rafinovány, přičemž prochází nezbytnými procesy transformace na hotové výrobky: LPG, benzin, kerosin a nafta. Hlavními k tomu použitými procesy jsou:
  • odsiřování vodíkem, které zahrnuje proces odstranění síry na limitní hodnotu emisí znečišťujících látek;
  • optimalizace, což je proces zaměřený na zlepšování vlastností benzinu v motorech.


ENI EST
Během roku bude zcela zprovozněna rafinerie Sannazzaro de’ Burgondi na konverzi zbytků. Závod využívá vlastní technologii Eni s názvem EST (Eni Slurry Technology, kalová technologie Eni) a s výsledky odpovídajícími očekáváním. 

Výhodou technologie EST je úplná konverze  destilovaných látek a lepší destilace zbytků těžké a velmi těžké surové ropy a nekonvenčních zdrojů.

Logistický proces

Pro přepravu ropy do rafinérií Eni se používají dva různé logistické procesy: primární logistický proces využívající většinu sítě ropovodů a proces dodávek využívající na dlouhé vzdálenosti ropné tankery.

Prodej a skladování hotových výrobků, LPG a surové ropy je zajišťován sekundárním logistickým procesem, kde je Eni v Itálii předním hráčem, protože přímo vlastní a spravuje síť ropovodů a soustavu 15 skladů po celé zemi.

 

testo
 

Logistické operace Eni v Itálii jsou uspořádány do struktury terminálů se třemi hlavními oblastmi, kde se provádí sledování a centralizace toku manipulace s produkty, aby se zajistila vyšší efektivita, zejména při přijímání a zpracování objednávek.

Proces maloobchodní a velkoobchodní distribuce

Proces se skládá z několika fází: od analýzy a plánování po realizaci a řízení odbytu.

Celý obchodní proces Eni je strukturován tak, aby zajišťoval efektivní distribuci paliv certifikované kvality pro zajištění spokojenosti zákazníků a nepřetržité zlepšování poskytovaných služeb.

Výrobky z rafinerií jsou distribuovány dvěma různými kanály: maloobchodním a velkoobchodním.


 

testo


Maloobchod
Síť je kombinací přímo vlastněných čerpacích stanic Eni a Agip po celé Itálii i v zahraničí. Ke dni 31. prosince 2015 činila distribuční síť v Itálii přibližně 4 420 prodejen.

Velkoobchod
Jedná se o trh s hotovými výrobky mimo síť čerpacích stanic. Na velkoobchodním trhu Eni obchoduje s palivy, včetně nafty pro dopravu, vytápění, zemědělství a námořní dopravu, benzinu, topného oleje a kerosinu. Velkoobchodními zákazníky jsou prodejci těchto produktů, průmyslové společnosti, servisní společnosti, státní a samosprávné orgány a koncoví uživatelé. 

The new Eni: creating value through energy transition

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni' Publications: click here
Certifikáty

Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha je pobočkou certifikovanou podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a splňuje normy kvality ISO. Níže naleznete certifikáty ve formátu PDF, které si můžete stáhnout.

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 14001:2015