Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts
Turbíny jsou definovány jako rotující hnací ústrojí, kde se energie tekutiny transformuje na mechanickou energii, obvykle určenou k výrobě elektřiny nebo pohonu. Pára, horké plyny produkované přímo spalováním paliva a voda jsou běžně používanými tekutinami.
Turbínový olej musí mazat ložiska hřídele, odvádět teplo, ovládat servomechanismy regulačních ventilů a mazat redukční jednotky, pokud jsou k dispozici.
Produktová řada Eni uspokojuje potřeby mazání všech typů plynových, parních a hydraulických turbín, a to i v zařízeních s kombinovaným cyklem.
Partnerství se špičkovými výrobci umožnilo v průběhu let vylepšit složení a zaručit vyšší úroveň výkonu.
V současné době jsou označení OTE a OTE GT referencí kvality na trhu zaměřeném na velmi vysokou úroveň aplikované technologie.Minerální oleje

  • Eni OTE

     
  • Eni OTE GT

     

Syntetické oleje

  • Eni Turbo 23699

     

Ochranné turbínové oleje

  • Eni Alisma 32 PV