Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts

Společnost Eni vyvinula novou řadu „potravinářských“ maziv, která vyhovují potřebám potravinářského, farmaceutického, kosmetického průmyslu a průmyslu krmiv pro zvířata.

Použití maziv Eni „potravinářské jakosti“ umožňuje:

 • minimalizovat riziko kontaminace potravin ve všech fázích výroby, jak vyžaduje protokol HACCP (protokol analýzy nebezpečnosti a kritických kontrolních bodů),
 • splňovat požadavky na mazání všech strojů používaných během výrobních procesů,
 • zaručit vysokou úroveň kvality výrobků a,
 • maximalizovat produktivitu.
 

testo
 

 

Potravinářská řada maziv Eni se vyrábí pouze ze surovin zařazených do skupiny FDA 21 CFR 178.3570*, schválených a registrovaných NSF**, jako je H1, nebo „Povolených pro aplikace, kde je možný náhodný kontakt s potravinami“.
Označení NSF je zárukou, že produkt schválí jedna z nejuznávanějších nezávislých certifikačních organizací. Označení NSF je uznáváno spotřebiteli, výrobci, prodejci i regulačními agenturami na celém světě.
Řada potravinářských maziv Eni vyráběná v závodě certifikovaném podle ISO 21469.
Tato specifikace mezinárodní normy je vodítkem pro hygienické požadavky nezbytné pro vývoj, výrobu, používání a manipulaci s mazivy H1. Tato maziva se mohou náhodně dostat do styku s produkty a obaly používanými pro krmiva pro zvířata, léčiva, kosmetiku a výrobu potravin pro lidi.

 

testo*FDA (Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) je vládní agentura USA. Účelem FDA je regulace potravin a farmaceutických výrobků, ochrana veřejného zdraví prostřednictvím regulace a kontrola produktů uváděných na trh.

**NSF (National Sanitation Foundation, Národní nadace pro hygienu) je americká instituce založená v roce 1944, která se zabývá registrací a ověřováním vhodných maziv v potravinářském průmyslu.

 

Publikace

  Maziva Eni pro potravinářský průmysl
4.29 MB


Hydraulické oleje

 • Eni Tilia

  Farmaceutické bílé oleje

   
 • Eni Tilia SX

  Syntetické oleje

   

Převodové oleje

 • Eni Ribes

  Oleje na bázi syntetického základního oleje a bílého farmaceutického oleje

   
 • Eni Ribes SX

  Syntetický olej

   

Řetězové oleje

 • Eni Myrtus HT

  Syntetické oleje

   
 • Eni Myrtus TSX 320

   

Kompresorové oleje

 • Eni Tilia C

  Szintetikus olajok

   

Tuky

 • Eni Rubus TF

  Zahuštěný tuk s hliníkovým komplexem na bázi na bázi farmaceutického bílého oleje

   
 • Eni Rubus Universal

  Zahuštěný tuk s hliníkovým komplexem na bázi syntetického základního oleje

   
 • Eni Rubus CX 1.5

   
 • Eni Rubus CSX 2

   
 • eni Rubus Contact 2 2

   
 • Eni Rubus SIL 3

   
 • Eni Rubus PFPE 2

   
 • Eni Rubus MP

  Anorganické zahuštěné tuky na farmaceutickém bílém oleji

   

Aerosolová maziva

 • Eni Ribes Multipurpose

  Víceúčelové syntetické mazivo

   
 • Eni Ribes Rust Remover

  Syntetické mazivo vhodné pro odblokování a s antikorozními vlastnostmi

   
 • Eni Ribes Silicone Fluid

  Syntetické silikonové mazivo

   
 • Eni Lavanda Universal

  Mazivo s rychlým rozpouštědlem

   
 • Eni Rubus High Performance Grease

  Víceúčelové syntetické mazivo