Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts

Elastomerní maziva Eni pro průmysl jsou na gumárenském trhu již řadu let. Řada produktů na bázi parafinů a aromatických látek se vyrábí v rafinérii Leghorn.

Elastomery polymerní povahy, nesprávně definované jako „gumy“, jsou suroviny, ze kterých je možné po příslušném procesu vyrobit širokou škálu běžně používaných předmětů: pneumatiky pro nákladní a osobní automobily, automobilové komponenty, dopravníky, trubky, hygienické výrobky, podrážky, boty, sportovní a technické výrobky. V závislosti na funkcích a vlastnostech hotových výrobků se elastomery přidávají do dalších komponentů, jako jsou: vulkanizační činidla, retardéry vulkanizace, urychlovače, aktivátory, organické kyseliny, procesní oleje a různá aditiva.

Výrobky Eni jsou v souladu se směrnicí 2005/69/ES a nařízením ES 1907/2006 (REACH) v aktuálním znění, které určující limity množství nebezpečných chemických látek pro životní prostředí a zdraví.

 

testo


Oleje pro výrobní procesy

  • Eni Celtis

    Parafinické základové oleje