Ön járművezető? Látogasson el az enistation.com weboldalra
 
Az Ön vállalkozása,
a mi energiánk
Enilive oilproducts
Voor meer informatie over onze producten bekijkt u de lijst van beschikbare documentatie hieronder: Product Guide (in aparte hoofdstukken per segment/producttype) Bent u geïnteresseerd in Eni smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor de Eni Nieuwsbrief
Lube Product Finder
Maak gebruik van onze Lube Product Finder om de beste smeermiddelen voor uw voertuig te vinden.
Klik hier voor de Lube Product Finder
 
Veiligheidsinformatiebladen
Maak gebruik van onze tool en download de veiligheidsinformatiebladen voor informatie over eigenschappen en risico's van substanties en mengsels en hoe u de middelen op een veilige manier kunt gebruiken.
Klik hier om naar de veiligheidsinformatiebladen te gaan
 
Bent u geïnteresseerd in Eni-smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor onze Eni-nieuwsbrief

 

Alle Material Safety Data Sheets op één website

Eni heeft voor al haar producten een Material Safety Data Sheet opgesteld in de landstaal. Alle veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op één centrale website: 

msds.eni.com

Op deze site kunt u de gewenste taal kiezen en vervolgens de MSDS opvragen door de handelsnaam, dan wel de VIB- of SAP-code van het Eni product in te vullen. 
Casestory: Knegt Quality Tractors
Alle tractoren van Knegt worden gevuld met Eni-smeermiddelen.
Knegt Quality Tractors is de enige Nederlandse fabrikant van compact tractoren. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de hippische sector is een Knegt-tractor nu het Nederlandse antwoord op toepassingen in tuin- en bosbouw, voor hoveniers en voor recreatieve en sportaccommodaties.
Jeroen van Eerd, directeur en oprichter, spreekt over de oprichting van het bedrijf en de relatie met Eni. 'Ruim 15 jaar geleden merkte ik dat er geen betaalbare compact tractor op de hippische markt was. Ik besloot research te doen in China en na een lange zoektocht kwam ik in contact met een fabriek die de onderdelen kon leveren voor een compact tractor die we in Nederland zouden bouwen. De eerste verscheping was spannend, maar al snel bleek het een goede beslissing te zijn geweest. Door de jaren heen hebben we de tractoren verder ontwikkeld. En over één ding bestond er geen discussie: de tractoren zouden gevuld worden met olie van Eni. We zijn nu uitgegroeid tot een Europees bedrijf en we vullen nog steeds geheel naar onze tevredenheid elke tractor met Eni via Oliehandel Schippers.


Raceteam Kuypers
Naast het runnen van een succesvol bedrijf is er gelukkig nog tijd over voor hobby's. Met het raceteam 'Team Kuypers' rijden we trots rond met grote Eni-letters op onze auto's. We hopen ook hier successen te boeken!'

www.knegt-international.nl

Klik hier voor de volledige lijst met landbouwproducten

 
Welk smeermiddel moet u gebruiken voor uw auto?
De aanbevelingen van de fabrikant moeten altijd opgevolgd worden wilt u de juiste motorolie voor uw auto kiezen.
Om vast te stellen wat het beste smeermiddel is, moet u:
 • het hoofdstuk over smeermiddelen raadplegen in de onderhoudshandleiding van het voertuig
 • het voorgestelde viscositeitsniveau vaststellen dat de fabrikant heeft opgegeven (bijv. 5W-30, 15W-40, enz.)
 • de prestatie vaststellen die door de fabrikant wordt geëist (bijv. ACEA A3/B4, VW 505.00, enz.)
 • Kies uit de Eni-productserie het smeermiddel dat de viscositeit en de strenge specificaties van de makers kan waarborgen.
 
Lube Finder
Of u kunt zich aanmelden bij onze zoekmachine (Lube Finder) door hier te klikken. Wanneer u het model van uw voertuig invoert, vindt u het juiste Eni-smeermiddel voor uw auto.

Wanneer moet ik de olie verversen?
De motor wordt beter beschermd en werkt beter wanneer de olie regelmatig wordt ververst. De frequentie van het verversen van de olie wordt weergegeven in de onderhoudshandleiding van uw auto en varieert afhankelijk van het gebruik (wanneer de auto bijvoorbeeld voornamelijk in de stad wordt gebruikt, moet de olie vaker worden ververst). Het is belangrijk dat het oliepeil regelmatig wordt gecontroleerd.

Wat is het ideale oliepeil?
 • het oliepeil mag nooit het aangegeven maximum op de oliepeilstok overschrijden
 • u moet het oliepeil controleren als de motor koud is 
 • rijd geen lange afstanden als het oliepeil zich dicht bij het minimum bevindt

Mogen oliën worden gemengd?
Oliën van verschillende merken kunnen worden gemengd, zolang de specificaties met betrekking tot viscositeit en prestaties overeenkomen.
Bent u geïnteresseerd in Eni-smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor onze Eni-nieuwsbrief
FAST is een snelle controle van de belasting van actieve apparatuur aan boord en is te vinden op de Eni-website.

Waarom FAST gebruiken
Een analyse van operationele belastingen is onmisbaar voor de vroege detectie van elke machinestoring of de periode dat olie nuttig gebruikt kan worden. Door deze analyse kan de bemanning snel handelen voordat ernstige schade wordt veroorzaakt. Om aan de behoeften van de klanten te voldoen biedt Eni de FAST-service "Fast Analysis System Test" aan. De service omvat:
 • zekerheid bieden over de verkregen resultaten door de modernste apparatuur te gebruiken,
 • het maken van snelleanalyserapporten,
 • een team van gekwalificeerde technici die diagnoses stellen en dit melden in elk analyserapport,
 • gebruiksgemak,
 • de mogelijkheid om intrekkingen te programmeren,
 • een resultatendatabase op de website die rechtstreeks door de klant kan worden geraadpleegd,
 • de mogelijkheid om grafieken te maken en tabellen met eerdere resultaten te vergelijken,
 • het volgen van het monster vanaf het moment van aankomst in het laboratorium tot aan de publicatie van het testrapport.


De FAST-kit
De kit bestaat uit een praktische kist met materiaal dat nodig is om 12 monsters te nemen en ze voor veilig transport op te slaan.

Het laboratorium
Het analyselab in het Eni Research Centre in San Donato Milanese, Italië, maakt gebruik van de modernste apparatuur en hoogwaardig gekwalificeerd personeel en is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Uitgebreide controlemechanismen
Om met zekerheid de efficiëntie van de belasting te bepalen worden specifieke tests uitgevoerd in overeenstemming met het product en de toepassing:
 • groep A voor hoofdzakelijk langzame motoroliën en oliën die gebruikt worden voor hulpmotoren die op zware brandstofolie of dieselbrandstof draaien,
 • groep B voor oliën voor stoomturbines, voor de hoofdreductiekasten, propellorassen en hydraulische systemen,
 • groep C voor oliën van warmteoverdrachtssystemen.
De levensduur van uw auto verlengen
Een hoogwaardig smeermiddel verhoogt de efficiëntie van de motor en verlengt de levensduur ervan aanzienlijk. Zelfs wanneer er maar heel weinig met de auto wordt gereden, is het verstandig om de olie eens per jaar te verversen. Daarnaast is het verstandig het oliefilter bij ten minste elke tweede verversing te vervangen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar door uw auto regelmatig te onderhouden, verlengt u de levensduur daarvan aanzienlijk.

Respect voor het milieu
De olie die wordt gebruikt in een verbrandingsmotor wordt na verloop van tijd gevaarlijk afval. Wanneer deze olie onjuist wordt verwijderd of ondeskundig wordt gebruikt, kan dit een sterk vervuilend effect hebben. Wanneer deze olie bijvoorbeeld in de grond terechtkomt, kan deze het grondwater bereiken en het drinkwater vervuilen. Verspreid in water vormt deze olie een dun, ondoorlatend laagje dat voorkomt dat flora en fauna kunnen ademhalen. Om u een idee te geven van hoe schadelijk dit kan zijn: wanneer slechts 4 liter gebruikte olie, de normale hoeveelheid olie benodigd voor het verversen van de olie van een auto, in de zee terecht zou komen, zou dit een gebied vervuilen ter grootte van een voetbalveld.

Een efficiëntere auto
Om goed te kunnen werken, moet een motor voortdurend worden gesmeerd. Smering vermindert de wrijving tussen bewegende onderdelen en beperkt de slijtage die invloed kan hebben op de motor. Smeermiddelen dienen ook om de mechanische onderdelen af te koelen en de inwendige oppervlakken te beschermen tegen corrosie. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de motor schoon blijft en dat de zuigerveren beter worden afgedicht. Een goed onderhouden motor zorgt voor optimale prestaties.Bent u geïnteresseerd in Eni-smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor onze Eni-nieuwsbrief
Op onze pagina Veelgestelde vragen (FAQ) worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen over smeermiddelen.
Wat zijn de functies van een smeermiddel?
 
Een smeermiddel heeft verschillende functies. De belangrijkste zijn:
 • Oppervlakken onder alle belastingen, temperaturen en snelheden gescheiden van elkaar houden, zodat de wrijving en slijtage minimaal worden.
 • Dienstdoen als een koelvloeistof waarbij de warmte wordt afgevoerd die wordt geproduceerd door wrijving of door externe bronnen.
 • Voldoende stabiel blijven om een consequent gedrag te garanderen gedurende de voorspelde levensduur
 • Oppervlakken beschermen tegen agressieve producten die tijdens de werking ontstaan
 • Reinigingsvermogen tonen en zorgen dat vuil wordt vastgehouden, zodat residuen en vuil die tijdens de werking kunnen ontstaan, worden afgevoerd
Hoe wordt een smeermiddel gemaakt?
Een smeermiddel wordt samengesteld uit basisoliën en toevoegingen die worden gemengd. Samen bepalen ze het gedrag in gebruik, waarmee zowel de prestatie als de levensduur worden bedoeld.
De uiteindelijke kwaliteit van een smeerolie hangt normaliter af van de kwaliteit van de gebruikte basisoliën, die over het algemeen als volgt worden onderscheiden:
 • minerale oliën: verkregen uit het destillatieproces door het raffineren van ruwe olie
 • synthetische oliën: afgeleid van bepaalde fysieke/chemische behandelingen in een laboratorium
 
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel?
De belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel, die normaliter worden aangegeven in de technische gegevens van het product, zijn:
 • Viscositeit.
Viscositeit omschrijft het vloeigedrag van een vloeistof. De viscositeit van smeeroliën neemt af als de temperatuur toeneemt en wordt daarom bij een bepaalde temperatuur gemeten (bijv. 40 °C).
 • Viscositeitsindex
De viscositeitsindex is een kenmerk dat gebruikt wordt om de variaties in viscositeit van een smeermiddel aan te geven bij veranderingen in temperatuur. Hoe hoger het niveau op de viscositeitsindex, hoe lager de variatie in viscositeit bij temperatuurveranderingen.
 • Vloeipunt
Het vloeipunt verwijst naar de minimumtemperatuur waarop een smeermiddel nog blijft vloeien. Onder dit vloeipunt wordt de olie dik en houdt op met vrij te stromen.
 • Vlampunt
Het vlampunt is de minimumtemperatuur waarop een olie-damp-luchtmengsel brandbaar wordt.
 
 
Wat zijn de voordelen van op synthetische oliën gebaseerde smeermiddelen?
 • Lager volatiliteitsniveau ten opzichte van een vergelijkbaar viscositeitsniveau (wat tot minder verbruik leidt)
 • Hogere viscositeitsindex (een breder temperatuurbereik)
 • Hogere chemische stabiliteit bij hoge temperaturen (langere levensduur)
 
Hoe kies ik de juiste motorolie?
De aanbevelingen van de fabrikant moeten altijd opgevolgd worden wilt u de juiste motorolie voor uw auto kiezen. Om vast te stellen wat het beste smeermiddel is, moet u:
 • het hoofdstuk over smeermiddelen raadplegen in de onderhoudshandleiding van het voertuig
 • het voorgestelde viscositeitsniveau vaststellen dat de fabrikant heeft opgegeven (bijv. 5W-30, 15W-40, enz.)
 • de prestatie vaststellen die door de fabrikant wordt geëist (bijv. ACEA A3/B4, VW 505.00, enz.)
 • Kies uit de Eni-productserie het smeermiddel dat de viscositeit en de strenge specificaties van de makers kan waarborgen.
 
 
Bent u geïnteresseerd in Eni-smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor onze Eni-nieuwsbrief