Sunteți conducător auto? Vizitați enistation.com
 
Afacerea dumneavoastră,
energia noastră.
Enilive oilproducts
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”), Societatea Eni Austria GmbH Viena - Sucursala Bucuresti ("Societatea" sau "Operatorul de Date") furnizează informațiile de mai jos despre procesarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel încât să puteți cunoaște politica noastră de confidențialitate și să înțelegeți cum informațiile personale va sunt gestionate atunci când utilizați serviciile site-ului web Oilproducts (https://oilproducts.eni.com).

1. Datele de identitate și de contact ale Operatorului de Date

Operatorul de Date este Societatea Eni Austria GmbH Viena - Sucursala Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera 43, Floreasca Park, care poate fi contactat prin secțiunea Contactați-ne.

2. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor

Societatea a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail DPO@eni.com sau datenschutz.at@eni.com.

3. Scopurile prelucrării datelor și temeiul legal al prelucrării

1. Scopurile legale și contractuale necesare - prelucrarea datelor se va face cu respectarea obligațiilor contractuale sau legale ale Operatorului de Date sau cu îndeplinirea unei cereri speciale din partea persoanei vizate.

Datele cu caracter personal care vă privesc pot fi prelucrate fără consimțământul dvs., în cazurile în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor de drept civil și fiscal și a celor prevăzute de legislația comunitară, precum și cele care rezultă din standarde, coduri sau proceduri aprobate de autorități și alte instituții competente.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate în scopuri legate și / sau conectate la furnizarea de către Societate de servicii pentru navigarea pe site, și în special:

- să furnizeze serviciile solicitate de utilizator la navigarea site-ului, inclusiv colectarea, stocarea și elaborarea datelor în scopul livrării serviciilor și a gestionării operaționale și tehnice ulterioare a acestora;

- să gestioneze relațiile cu autoritățile terțe și organismele publice în scopuri legate de cereri particulare, respectarea obligațiilor legale sau proceduri particulare.
Aceste date - care sunt necesare pentru a furniza serviciul - vor fi, de asemenea, procesate electronic, stocate în baze de date specifice și utilizate strict și exclusiv în legătură cu navigarea site-ului.

Având în vedere că furnizarea datelor dvs. în aceste scopuri este necesară pentru a menține și a furniza toate serviciile conectate la navigarea site-ului, neaprovizarea acestor date va face imposibilă furnizarea serviciilor specifice în cauză.

2. Actiunile în justiție

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate ori de câte ori va fi necesar să se constate, să se exercite sau să se organizeze apărările în cazul unei acțiuni legale a Operatorului de Date sau a unei alte societăți aflată în zona de control a Eni.

3. Interesele legitime ale Operatorului de Date

Operatorul de Date vă poate prelucra datele cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră în următoarele cazuri:

− în cazul unor fuziuni, vânzări sau transferuri excepționale ale unor sucursale, pentru a permite derularea procesului de analiză legală (due diligence) și a altor operațiuni înainte de vânzare. Se subînțelege că doar datele colectate în scopurile de mai sus vor fi prelucrate în forma cea mai agregată / anonimă.

− pentru analiza agregată și anonimă a utilizării serviciilor accesate, pentru a identifica obiceiurile și înclinațiile utilizatorilor, pentru a îmbunătăți serviciile furnizate și pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorilor sau pentru a pregăti inițiative pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

În scopurile indicate la punctul 3, Operatorul de Date poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți cum ar fi cei care aparțin categoriilor de mai jos:

− poliția, armata și alte organe guvernamentale, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, reglementări sau legislația UE. În acest caz, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, consimțământul prealabil al persoanei vizate nu este necesar;

− societăți, organizații sau asociații sau societăți-mamă, filiale sau entități asociate, sau între acestea și societățile controlate în comun și între consorții, rețele și grupuri de operatori economici și societăți mixte temporare și entități conexe, limitate la comunicările efectuate în scopuri administrative și / sau contabile;

Rețineți că Operatorul de Date va avea mare grijă ca în procesul de comunicare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră către destinatarii de mai sus să fie incluse doar datele necesare pentru îndeplinirea scopurilor specifice în legătură cu care este efectuată comunicarea datelor.

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt stocate în baza de date a Operatorului de Date și vor fi prelucrate exclusiv de către personalul autorizat care va primi instrucțiuni specifice cu privire la metodele și scopurile prelucrării. Datele dumneavoastră nu vor fi comunicate terților, cu excepția celor prevăzute mai sus și, în orice caz, în limitele indicate.

În cele din urmă, rețineți că datele nu vor fi divulgate decât în cazurile descrise mai sus și / sau în situațiile prevăzute de lege.

5. Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene

În contextul raporturilor contractuale dintre Eni și filialele Eni, precum și a celor dintre Filialele Eni, pentru o parte dintre scopurile enumerate la Art. 3 de mai sus, datele cu caracter personal care vă privesc pot fi transferate în afara teritoriului UE, inclusiv prin includerea în baze de date partajate și gestionate de terți în limitele și în afara zonei de control Eni. Administrarea bazei de date și prelucrarea acestor date sunt asigurate doar în scopurile pentru care au fost colectate datele și cu respectarea strictă a standardelor de confidențialitate și securitate descrise în legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Ori de câte ori datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în afara UE, Operatorul de Date va lua toate măsurile contractuale oportune și necesare pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu această Notificare privind Confidențialitatea Datelor, incluzând, printre altele, Clauzele Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană.

6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele nu vor fi stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. Drepturile Persoanelor Vizate

7.1 În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către Operatorul de Date în scopurile enumerate la art. 3 de mai sus.

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal, în particular dreptul de a solicita în orice moment confirmarea existenței datelor dvs. personale în arhivele Societatii și punerea la dispoziție a acestor informații într-o formă clară și inteligibilă, precum și dreptul de a cunoaște originea si scopul prelucrării, cu indicarea expresă și specifică a operatorilor de date și a terților cărora le pot fi comunicate datele;

b. Dreptul la actualizare si rectificare a datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a șterge sau de a anonimiza datele ce nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, de a bloca prelucrarea și de a vă șterge definitiv datele în cazul unei prelucrări in afara legii.

c. Dreptul de a restricționa procesarea și portabilitatea datelor, in cazurile in care sunt indeplinite conditiile.
Legea acordă, de asemenea, persoanelor vizate dreptul de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă acestea au cunostinta de o încălcare a drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal.
 
Puteți exercita drepturile de mai sus prin secțiunea Contactați-ne sau contactând responsabilul cu protecția datelor la adresa DPO@eni.com sau datenschutz.at@eni.com.