Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products

Čistiace prostriedky

Spoločnosť Eni vyrába detergenty na báze neutrálneho alebo vysokobázického kalciumsulfonátu pre automobilové, námorné a priemyselné aplikácie. Detergenty Eni regulujú tvorbu usadenín na horúcich častiach motora a neutralizujú kyseliny, vznikajúce pri spaľovaní paliva, aby tak obmedzili koróziu.
 • Eni MX 3240

  (Vysokobázický sulfonát vápenatý – TBN 400)

   
 • Eni MX 3245

  (Vysokobázický sulfonát vápenatý – TBN 300)

   
 • Eni MX 3280

  (Neutrálny sulfonát vápenatý)

   

Disperganty

Chladnejšie časti motora môžu vytvárať kal, ktorý sa hromadí v oleji a bráni prietoku do najkritickejších miest mazacieho okruhu. Disperganty bez obsahu chlóru od spoločnosti Eni takéto nečistoty suspendujú, čím predlžujú účinnosť a životnosť oleja.
 • MX 3309

  (Dispergant, používaný v chemickom rozpúšťadle, na priemyselné použitie)

   
 • Eni MX 3323

  (Dispergant zvyčajne používaný v mazivách pre motory s kľukovou skriňou)

   
 • Eni MX 3318

  (Dispergant odporúčaný pre mazivá 2-taktných motorov)

   

Znižovače bodu tuhnutia

Spoločnosť Eni má celý rad rôznych znižovačov bodu tuhnutia, kompatibilných so všetkými typmi mazív, schopných regulovať kryštalizáciu parafínu pri nízkych teplotách a znižovať bod tuhnutia.
 • Eni MX 4330

  (Znižovač bodu tuhnutia miešateľný so zvyšovačmi viskozitného indexu na báze olefínových polymérov)

   
 • Eni MX 4332

  (Znižovač bodu tuhnutia odporúčaný pre prevodové oleje a pre základové oleje skupiny II – III)

   
 • Eni MX 4333

  (Vysokovýkonný znižovač bodu tuhnutia)

   
 • Eni MX 4346

  (Zriedená verzia Eni MX 4333)

   

Modifikátory viskozity

Spoločnosť Eni vyrába olefínové kopolyméry (OCP), charakterizované vysokou úrovňou stability a termoxidačnými vlastnosťami, ktoré zabezpečujú zachovanie mazacieho olejového filmu na pohybujúcich sa kovových povrchoch za rôznych prevádzkových podmienok a pri rôznych teplotách.
 • Eni MX 4106

  (Zvyšovačov viskozitného indexu typu OCP – vysoký obsah etylénu)

   
 • Eni MX 4050

  (Olefínový kopolymérový kaučuk (OCP) – nízky obsah etylénu)

   
 • Eni MX 4006

  (Olefínový kopolymérový kaučuk (OCP) – vysoký obsah etylénu)

   

Antioxidanty, antikorózna ochrana a ochrana proti opotrebovaniu

Spoločnosť Eni vyrába zložky určené na predĺženie životnosti oleja (antioxidanty) a na ochranu motora (proti opotrebovaniu a korózii), vyvinuté vo vlastných výskumných a vývojových laboratóriách, ktoré sú teraz k dispozícii na predaj.
 • Eni MX 3102

  (ZnDTP)

   
 • Eni MX 3104

  (ZnDTP)

   
 • Eni MX 3171

  (ZnDTP)