Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products
Kompresory sú zariadenia, ktoré prostredníctvom mechanickej energie zvyšujú tlak plynu, vzduchu, chladiaceho plynu a iných plynov.
Kompresory možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín: objemové (kompresia je výsledkom mechanických pohybov, ktoré znižujú objem plynu) a dynamické (kompresia sa dosahuje otáčaním lopatiek, ktoré dodávajú plynu kinetickú energiu, a pevnými lopatkami v kľukovej skrini, ktoré zrýchľujú tok plynu). 
Ďalej existujú rôzne typy chladiacich kompresorov využívajúcich rôzne druhy plynných chladív.

Mazivá majú znižovať trenie, minimalizovať opotrebenie, uľahčovať chladenie a pôsobiť ako bariéra proti stlačenému plynu, ktorá zabraňuje poklesu tlaku.Oleje pre vzduchové kompresory

 • Eni Dicrea

  Oleje do vzduchových kompresorov pracujúce pri výrazných teplotách  

   
 • Eni Dicrea SX

  Oleje na báze PAO   

   
 • Eni Dicrea ESX 100

   

Oleje pre ostatné typy kompresorov

 • Eni Dicrea S 150

  Syntetický olej na báze polyglykolu  

   

Oleje pre chladiace kompresory

 • Eni Betula

  Naftenické minerálne oleje  

   
 • Eni Betula S

  Syntetické oleje na báze PAO  

   
 • Eni Betula ESX

  Syntetické oleje na báze esterov