Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products
Podľa definície ASTM (Americká spoločnosť pre testovanie materiálov) je plastické mazivo tuhý až polotekutý produkt, vytvorený pridaním zahusťovadla do kvapalného maziva. Najpoužívanejšími zahusťovadlami sú kovové mydlá, organické a anorganické zahusťovadlá. Použité základové oleje môžu byť: minerálne, syntetické, rastlinné, alebo estery prírodného alebo syntetického pôvodu. Kombinácia zahusťovadiel, základových olejov a aditív dáva plastickému mazivu jeho vlastnosti, výkonnosť a rozsah použitia. National Lubricating Grease Institute (NLGI) vyvinul číselnú stupnicu na klasifikáciu konzistencie plastických mazív. Definuje deväť odlišných druhov plastických mazív, od 000 (veľmi tekuté) po 7 (tuhé). Spoločnosť Eni ponúka veľmi širokú škálu plastických mazív pre všetky aplikácie v rôznych odvetviach: ťažký priemysel (cementárne, oceliarne), papierenský priemysel, továrne a námorné aplikácie.
  •     Priemyselné plastické mazivá

    Priemyselné plastické mazivá

     
  •     Automobilové plastické mazivá

    Automobilové plastické mazivá