Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products

Lítne plastické mazivá

 • Eni Grease MU

  Viacúčelové plastické mazivá

   
 • Eni Grease MU EP

  Eni Grease MU EP

   
 • eni Grease MU 00/JD 0

   
 • Eni SP GR MU 00

   
 • eni Sagus 60

   
 • Eni Litio Grease 475

   
 • eni CT 350 EP 3

   
 • Eni Grease SM 2

   
 • Eni Grease SLL 00

   
 • Eni Grease LP

   

Lítne komplexné plastické mazivá

 • Eni Grease LC

  Lítine komplexné plastické mazivá

   
 • Eni Grease LCX

  EP plastické mazivo na báze syntetického základového oleja

   
 • Eni Grease MSX 2/460

   

Vápenaté plastické mazivá

 • Eni Grease CC

   
 • Eni Grease PV 2

  Plastické mazivo na báze bezvodého vápnika s vynikajúcimi ochrannými vlastnosťami

   
 • Eni Eco Grease 0

   
 • Eni Rubus CX 1.5

   
 • Eni Rubus CSX 2

   
 • Eni Grease NG

   

Hlinité komplexné plastické mazivá

 • Eni Grease AC

   
 • Eni Rubus TF

  Hlinitým komplexom zahustené plastické mazivá na báze farmaceutického bieleho oleja

   
 • Eni Rubus Universal

  Hlinitým komplexom zahustené plastické mazivá na báze syntetického základového oleja

   
 • Eni Grease Sagus AC 460

   

Biologicky odbúrateľné Plastické mazivá

 • Eni ECO Grease

   
 • Eni Eco Grease Plus 2

   

Ostatné Plastické mazivá

 • Eni Silis Grease HTL 1

   
 • Eni Grease PHT

   
 • Eni GR VN

   
 • Eni Grease NS 4

   
 • eni Rubus Contact 2 2

   
 • Eni Rubus MP 00

  Anorganicky zahustené plastické mazivá na báze farmaceutického bieleho oleja  

   
 • Eni Rubus SIL 3

   
 • Eni Rubus PFPE 2

   
 • Eni Grease NF