Sinun liiketoimintasi,
meidän energiamme.
Enilive oilproducts
Raakaöljyn jalostamisprosessi

Raakaöljyn jalostaminen lopputuotteiden tuotantoa varten (LPG, diesel, bensiini) suoritetaan jakotislauksella (”fysikaalinen” prosessi), jonka jälkeen suoritetaan muunto- ja parannustoiminnot (kemialliset prosessit/muunnokset).
 

testoJAKOTISLAUS
Jakotislaus on kaksivaiheinen prosessi:
  • ensimmäinen vaihe suoritetaan ilmanpaineella (ensisijainen ilmanpaineella suoritettava tislaus tai naftan alkutislaus, ”topping”), ja ensimmäinen tuote on kaikkein häilyväisin nestekaasu. Tätä seuraavat raskaammat hiilivetysekoitteet: nafta (bensiinille annettu nimi ennen seuraavaa jalostusvaihetta), kerosiini (lentopetroli lentokoneille) ja diesel;
  • ja toinen vaihe tyhjiössä (toissijainen ilmanpaineella tapahtuva tislaus tai tyhjiö)

MUUNTAMINEN
Öljytuotteiden raskaimmat komponentit, jotka eivät voi haihtua (raskas diesel ja jäämät), käyvät läpi muuntamisprosessin, jota kutsutaan krakkaamiseksi ja jonka tarkoituksena on valmistaa lopputuotteita, jotka ovat samanlaisia kuin ilmanpaineessa suoritetun tislauksen avulla valmistetut, ts. nestekaasu, bensiini ja diesel.

Raskaat dieselit lähetetään tämän jälkeen muuntamistehtaisiin, kuten
  •  hydrokrakkaus: korkeassa lämpötilassa ja korkeapaineisella vedyllä suoritettavat prosessit dieselin saamiseksi;
  •  FCC: lämpökrakkaus tai katalyyttinen krakkaus (pääasiassa) bensiinin saamiseksi;
  •  liuotinuutto: voiteluaineiden tuotantoon.

Erilaisia muuntamistekniikoita käytetään Enin jalostuslaitoksissa, erityisesti: lämpökrakkaus, deasfaltointi, kaasutus, LC, eko-jalostus, ja uusi Enin kehittämä tekniikka EST (katso tiedot alla).

JALOSTAMINEN
Tislauksesta ja muuntamisesta saadut tuotteet käyvät läpi tarpeelliset jalostustoimenpiteet ja ne muunnetaan lopputuotteiksi: Luonnonkaasu, bensiini, lentopetroli ja diesel Tässä käytetyt pääprosessit ovat seuraavat:
  • rikinpoisto vedyllä, joka sisältää rikin poistamisen saastuttavien aineiden päästöjen rajoittamiseksi;
  • optimointi, joka on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa bensiinin moottoritehoa.

ENI EST
Vuoden aikana Sannazzaro de’ Burgondin jalostamosta, joka on jäämien muuntamiseen erikoistunut laitos,  tuli täysin toimiva. Tehtaassa käytetään patentoitua Enin tekniikkaa nimeltä  EST (Eni Slurry Technology), jonka teho on odotusten mukainen. 

EST-tekniikan etu on, että se muuntaa täysin tislatut kuormat ja parantaa raskaiden ja erittäin raskaiden raakaöljyjen ja muiden kuin perinteisten resurssien tislausjäämiä.
 
 
Logistiikkaprosessi

Öljyn kuljetuksessa Enin jalostamoihin käytetään kahta erillistä logistiikkaprosessia: ensisijainen logistiikkaprosessi, joka käyttää laajaa öljyputkien verkostoa, ja toimitusprosessia, joka käyttää öljylaivoja pitkille etäisyyksille.

Lopputuotteiden, nestekaasun ja raakaöljyn myynti ja säilytys suoritetaan toissijaisella logistiikkaprosessilla, jossa Eni on yksi Italian tärkein tekijä sen kaikkialla maassa omistamien ja hallitsemien putkiverkostojen ja 15 varaston vuoksi.
 

testoEnin logistiikkatoiminnot Italiassa järjestetään keskusrakenteen perusteella, jossa tuotteen käsittelyn pääalueet kulkevat valvonnan ja keskittämisen kautta paremman tehokkuuden varmistamiseksi, erityisesti tilausten keräyksessä ja käsittelyssä.
 
 
Vähittäismyynnin ja tukkumyynnin jakeluprosessi

Prosessi koostuu useista vaiheista: analyysistä ja suunnittelusta toteutukseen ja myynnin hallintaan.

Enin koko kaupallinen prosessi on jäsennelty niin, että se takaa tehokkaan sertifioitujen polttoaineiden jakelun asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja palvelun jatkuvaksi parantamiseksi.

Tuotteet jalostamoista jaellaan kahden erilaisen kanavan kautta: vähittäismyynti ja tukkumyynti.

testoVähittäismyynti
Verkosto on yhdistelmä Enin omistamia ja Agip-palveluasemia sekä Italiassa että ulkomailla. 31. joulukuuta 2015 Italian jakeluverkostossa oli n. 4 420 myyntipistettä.
 
Tukkumyynti
Nämä ovat sellaisten lopputuotteiden markkinat, joita ei myydä palveluasemien verkoston kautta. Eni markkinoi tukkumarkkinoilla polttoaineet, mukaan lukien diesel kuljetukseen, lämmitykseen, maatalouteen ja merenkulkuun; bensiini ja polttoöljy, lentopetroli. Tukkuasiakkaat ovat näiden tuotteiden vähittäismyyjiä, teollisuusyrityksiä, palveluyrityksiä, julkisia ja kunnallisia elimiä ja loppukäyttäjiä. 
 

 

 

The new Eni: creating value through energy transition
 

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 
 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency.
 

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.
 

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni's Publications: click here

Sertifikaatti – ISO 9001:2015

Eni Benelux on ISO 9001:2015 -standardin mukaan sertifioitu yritys ja täyttää ISO-laatustandardit. Alla on ISO-sertifikaatti ladattavassa PDF-muodossa.

ISO-sertifikaatti