Votre entreprise,
notre énergie.
Enilive oilproducts
News

Eni Benelux is een dochteronderneming van Eni Sustainable Mobility.

14 septembre 2023, 00:00

In januari 2023 kondigde Eni SpA de oprichting aan van Eni Sustainable Mobility, het bedrijf waarover Eni de volledige zeggenschap heeft en 100% van het aandelenkapitaal in handen heeft. Eni Benelux is een dochteronderneming van Eni Sustainable Mobility SpA, dat zich bezighoudt met bioraffinage, marketing en distributie van alle energiedragers voor mobiliteit. Het bedrijf neemt een unieke positie in als klantgerichte multi-energie en multi-service onderneming.
 
Eni Benelux is  een dochteronderneming van Eni Sustainable Mobility.
In januari 2023 kondigde Eni SpA de oprichting aan van Eni Sustainable Mobility, het bedrijf waarover Eni de volledige zeggenschap heeft en 100% van het aandelenkapitaal in handen heeft.
Eni Benelux is een dochteronderneming van Eni Sustainable Mobility SpA, dat zich bezighoudt met bioraffinage, marketing en distributie van alle energiedragers voor mobiliteit. Het bedrijf neemt een unieke positie in als klantgerichte multi-energie en multi-service onderneming.
De oprichting van Eni Sustainable Mobility versterkt Eni’s inzet om in 2050 netto nul koolstofuitstoot te bereiken en het bereidt Eni voor op het verminderen van de uitstoot van haar activiteiten (scope 1 en 2). Naarmate de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt, kan Eni ook het scope 3 component van koolstofuitstoot op termijn elimineren door bio-, groene en blauwe producten te verkopen aan haar klanten, waarmee een onderscheidend model in de wereldwijde energiesector wordt gecreëerd.
Eni Sustainable Mobility ontwikkelt bioraffinage, biomethaan en de verkoop van mobiliteitsproducten en -diensten in Italië en daarbuiten. Het bedrijf maakt gebruik van bestaande voorzieningen voor bioraffinage en biomethaan en heeft een netwerk van meer dan 5.000 verkooppunten in Europa om een aantal energiedragers op de markt te brengen en te distribueren. Onder de energiedragers vallen waterstof en elektriciteit, maar ook brandstoffen van organische oorsprong, zoals biomethaan en HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie), naast andere mobiliteitsproducten zoals bitumen, smeermiddelen en brandstoffen. Het bedrijf biedt ook mobiliteitsgerelateerde diensten zoals Enjoy car sharing, foodservices en vele andere diensten op verkoopgebied om aan de behoeften van de eindklanten te voldoen.
Ga voor meer informatie naar de volgende link:
https://www.eni.com/en-IT/about-us/subsidiaries-and-affiliates/eni-sustainable-mobility.html
 
 

  Back to top