Uw bedrijf,
onze energie.
eni oil products

Het raffinageproces van ruwe aardolie

De raffinage van ruwe olie voor de productie van eindproducten (LPG, diesel, benzine) wordt uitgevoerd door een proces genaamd gefractioneerde destillatie  (een 'fysiek’ proces), gevolgd door activiteiten op het gebied van conversie en opwaardering (processen / transformaties van chemische aard).
 

testo

 


GEFRACTIONEERDE DESTILLATIE
Gefractioneerde destillatie is een proces dat bestaat uit twee stappen:

  • de eerste stap wordt uitgevoerd onder atmosferische druk (primaire atmosferische destillatie of topping). Het eerste product - omdat dit het meest vluchtig is - is LPG. Dit wordt gevolgd door steeds zwaardere koolwaterstof-mengsels: nafta (de naam van benzine vóór verdere opwaardering),  kerosine  (brandstof voor vliegtuigen) en diesel;
  • en een tweede stap in een vacuüm (tweede atmosferische destillatie of vacuüm).

CONVERSIE
De zwaarste componenten van aardolieproducten die niet kunnen verdampen (zware dieselolie en residuen) worden onderworpen aan een conversieproces genaamd kraken. Het doel daarvan is de productie van eindproducten die overeenkomen met die geproduceerd door atmosferische destillatie: LPG, benzine en diesel.

Zware dieseloliën worden vervolgens naar conversie-installaties gestuurd, zoals:
  • Hydro-kraken: processen met waterstof bij hoge temperaturen en onder hoge druk om diesel te verkrijgen;
  • FCC: een proces van thermisch/katalytisch kraken om (voornamelijk) benzine te verkrijgen;
  • oplosmiddelextractie: voor de productie van smeermiddelen.

In de raffinage-installaties van Eni worden verschillende conversie-technologieën gebruikt. Met name: visbreaking, deasfaltering, vergassing, LC, finfing en een nieuwe door Eni ontwikkelde technologie genaamd EST (zie details hieronder).


OPWAARDERING
De producten verkregen door destillatie en conversie worden onderworpen aan een opwaarderingsproces waarbij ze door de noodzakelijke processen gaan om te worden getransformeerd naar eindproducten: LPG, benzine, kerosine en diesel. De belangrijkste processen die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • ontzwavelen met waterstof, een proces waarbij zwavel wordt verwijderd om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken;
  • optimalisatie, een proces gericht op het verbeteren van de prestaties van benzine in motoren.


 

ENI EST
In het afgelopen jaar is de raffinaderij in Sannazzaro de’ Burgondi, een fabriek voor de conversie van residuen, volledig operationeel geworden. De fabriek maakt gebruik van de eigen Eni-technologie genaamd EST (Eni Slurry Technology) waarvan de prestaties in de lijn der verwachtingen liggen.

Het voordeel van de EST-technologie is dat gedestilleerde producten hiermee volledig kunnen worden geconverteerd en destillatie-residuen van zware en ultra-zware ruwe olie, evenals niet-conventionele stoffen, kunnen worden opgewaardeerd.

Het logistieke proces

Voor het transport van olie naar de raffinaderijen van Eni worden twee verschillende logistieke processen gebruikt: een primair logistiek proces dat gebruik maakt van een enorm netwerk van oliepijpleidingen en een toevoerproces dat voor de langere afstanden gebruik maakt van olietankers.

De verkoop en opslag van de eindproducten LPG en ruwe olie wordt uitgevoerd met behulp van een secundair logistiek proces waarvoor Eni een van de belangrijkste spelers in Italië is vanwege haar eigen beheerde netwerk van pijpleidingen en een systeem van 15 opslagplaatsen, verspreid over het land.
 

 

testo


De logistieke activiteiten van Eni in Italië zijn georganiseerd op basis van een hub-structuur. Het toezicht op en de centralisatie van de afhandeling van producten vindt plaats op drie hoofdlocaties om te zorgen voor een betere efficiëntie, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van orders.

 

Het retail- en wholesale-distributieproces

Het proces bestaat uit verschillende fasen: van analyse en planning tot de uitvoering van en de controle op de verkoop.

Het gehele commerciële proces van Eni is zo gestructureerd dat het de efficiënte distributie van brandstoffen van gecertificeerde kwaliteit garandeert. Dit moet ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn en de dienstverlening voortdurend wordt verbeterd.

De producten uit de raffinaderijen worden gedistribueerd via twee verschillende kanalen: retail en wholesale.


 

testo


Retail
Het netwerk is een combinatie van eigen Eni- en Agip-tankstations, zowel in Italië als daarbuiten. Op 31 december 2015 omvatte het distributienetwerk in Italië ongeveer 4.420 verkooppunten.
 

Wholesale
Dit is de markt voor eindproducten die niet via het netwerk van tankstations worden verkocht. In de wholesale-markt verkoopt Eni brandstoffen, waaronder diesel, voor transport, verwarming, de landbouw en de scheepvaart; benzine en stookolie; kerosine. De wholesale-klanten zijn de detailhandelaren van deze producten, industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, openbare en gemeentelijke instanties en eindgebruikers.

 

The new Eni: creating value through energy transition

De strategie die we op 28 februari 2020 hebben gepresenteerd, bestaat uit het strategisch lange termijnplan voor 2050 en het actieplan 2020-2023. Over het algemeen hebben we een strategie ontwikkeld die economische en ecologische duurzaamheid combineert. Dit zal Eni in staat stellen marktleider te zijn, waarbij we koolstofvrije energieproducten zullen leveren en actief zullen bijdragen aan het energietransitieproces.


Een nieuwe vorm van energie door innovatie en duurzaamheid
De basisprincipes van deze transitie, blijven hetzelfde: het bevorderen van de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling - een fundamenteel aspect van onze missie - en het handhaven van een solide financiële positie, die nog steeds al onze beslissingen zal ondersteunen.
De strategie is een blauwdruk voor de evolutie van Eni in de komende 30 jaar. Het beoogt dat Eni een bedrijf wordt dat versterkt door het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen, dat zich richt op de circulaire economie en gebaseerd is op doelstellingen voor het verminderen van onze koolstofvoetafdruk in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs - de door 195 landen ondertekende verbintenis om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te bestrijden.
In de loop van deze evolutie, die gebaseerd zal zijn op duurzaamheid, gepatenteerde technologieën, innovatie, flexibiliteit en de veerkracht van bedrijfsactiva, wil Eni een actieve rol spelen in het energietransitieproces en profiteren van nieuwe kansen om zich te ontwikkelen en de efficiëntie te verbeteren.


Raffinage en marketing
De belangrijkste strategische richtlijnen op middellange / lange termijn zijn de volgende:
• uitbreiding van de bioraffinagecapaciteit tot meer dan 5 miljoen ton per jaar, exclusief geleverd met 2e en 3e generatie "palmolievrije" grondstoffen, in doelgebieden zoals het Verre en Midden-Oosten, Europa voor de productie van biobrandstof en de Verenigde Staten;
• geleidelijke conversie van traditionele Italiaanse raffinagelocaties door middel van nieuwe fabrieken voor de productie van waterstof, methanol, biomethaan en producten uit recycling van afvalstoffen;
• op lange termijn zal de Ruwais-raffinaderij in de Verenigde Arabische Emiraten de enige traditionele raffinaderij zijn die in bedrijf is, dankzij de optimale ligging en operationele efficiëntie;
• geleidelijke evolutie van de productmix die in de detailhandel wordt verkocht, tot 100% koolstofvrije producten tegen 2050;
• Verhoging van het aanbod van aanvullende diensten om de marges te verbeteren en de klantloyaliteit te vergroten.


Overeenkomstig de middellangetermijnstrategie heeft het actieplan 2020-2023 de volgende doelstellingen:
• consolidatie en integratie van traditionele raffinageactiviteiten waarbij de Ruwais-raffinaderij het volledige potentieel bereikt, inclusief bijdrage van handelsactiviteiten;
• voortdurende diversificatie door investeringen in bioraffinage. Onze bioprocessingcapaciteit zal in 2023 1 miljoen ton bedragen en palmolievrij zijn;
• ontwikkeling van initiatieven voor de circulaire economie voor de productie van waterstof en methanol uit de recycling van afvalstoffen en uit ricinusolie, beide nieuwe grondstoffen voor bioraffinage;
• Europese marketingconsolidatie ten gunste van segmenten met hoge marges en verdere ontwikkeling van niet-oliediensten in de detailhandel;
• meer aanbod van alternatieve brandstoffen en ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Deze acties zullen het mogelijk maken om over de periode 2020-2023 een cumulatieve organische vrije kasstroom van 2,6 miljard euro te realiseren.
 

DOWNLOAD SECTION:
Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni's Publications: click here

Certificaat - ISO 9001:2015 

Eni Benelux is een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf en voldoet aan de ISO kwaliteitsnormen. Hieronder treft u het ISO certificaat aan in PDF-formaat welke u kunt downloaden.

ISO Certificaat