Uw bedrijf,
onze energie.
eni oil products

Eni is een groot, geïntegreerd energiebedrijf dat zich bezighoudt met het vinden, produceren, transporteren en marketen van olie en aardgas. Wij hebben vestigingen in 71 landen over de hele wereld.
 

testo

 


Eni Refining & Marketing en Chemicals in Europa

Met 5 eigen raffinaderijen in Italië (Sannazzaro, Livorno, Venetië, Taranto en Gela), is Eni de grootste operator in de raffinage- en distributiesector van aardolieproducten in Italië.

Op Europees niveau is Eni ook aanwezig in deze sector. Het heeft belangen in een aantal raffinage-hubs en is actief in de retail- en wholesale-markten in Centraal- en Oost-Europese landen.

Het transport, de distributie en de marketing van geraffineerde aardolieproducten - opgeslagen op basis van de eindklant en het soort product - wordt uitgevoerd, zowel in Italië als daarbuiten, via een groot en geïntegreerd logistiek netwerk.

Bij Eni moeten de commerciële wholesale-activiteiten voor eindproducten - dus niet verkocht via het retail-netwerk – de marktbehoeften en -mogelijkheden benutten. Dit gebeurt door vooral te investeren in de kwaliteit van producten en de relatie met klanten om een stabiele langdurige relatie op te bouwen, ook door het gebruik van gerichte marketing-initiatieven.

 

Het raffinageproces van ruwe aardolie

De raffinage van ruwe olie voor de productie van eindproducten (LPG, diesel, benzine) wordt uitgevoerd door een proces genaamd gefractioneerde destillatie  (een 'fysiek’ proces), gevolgd door activiteiten op het gebied van conversie en opwaardering (processen / transformaties van chemische aard).
 

testo

 


GEFRACTIONEERDE DESTILLATIE
Gefractioneerde destillatie is een proces dat bestaat uit twee stappen:

  • de eerste stap wordt uitgevoerd onder atmosferische druk (primaire atmosferische destillatie of topping). Het eerste product - omdat dit het meest vluchtig is - is LPG. Dit wordt gevolgd door steeds zwaardere koolwaterstof-mengsels: nafta (de naam van benzine vóór verdere opwaardering),  kerosine  (brandstof voor vliegtuigen) en diesel;
  • en een tweede stap in een vacuüm (tweede atmosferische destillatie of vacuüm).

CONVERSIE
De zwaarste componenten van aardolieproducten die niet kunnen verdampen (zware dieselolie en residuen) worden onderworpen aan een conversieproces genaamd kraken. Het doel daarvan is de productie van eindproducten die overeenkomen met die geproduceerd door atmosferische destillatie: LPG, benzine en diesel.

Zware dieseloliën worden vervolgens naar conversie-installaties gestuurd, zoals:
  • Hydro-kraken: processen met waterstof bij hoge temperaturen en onder hoge druk om diesel te verkrijgen;
  • FCC: een proces van thermisch/katalytisch kraken om (voornamelijk) benzine te verkrijgen;
  • oplosmiddelextractie: voor de productie van smeermiddelen.

In de raffinage-installaties van Eni worden verschillende conversie-technologieën gebruikt. Met name: visbreaking, deasfaltering, vergassing, LC, finfing en een nieuwe door Eni ontwikkelde technologie genaamd EST (zie details hieronder).


OPWAARDERING
De producten verkregen door destillatie en conversie worden onderworpen aan een opwaarderingsproces waarbij ze door de noodzakelijke processen gaan om te worden getransformeerd naar eindproducten: LPG, benzine, kerosine en diesel. De belangrijkste processen die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • ontzwavelen met waterstof, een proces waarbij zwavel wordt verwijderd om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken;
  • optimalisatie, een proces gericht op het verbeteren van de prestaties van benzine in motoren.


 

ENI EST
In het afgelopen jaar is de raffinaderij in Sannazzaro de’ Burgondi, een fabriek voor de conversie van residuen, volledig operationeel geworden. De fabriek maakt gebruik van de eigen Eni-technologie genaamd EST (Eni Slurry Technology) waarvan de prestaties in de lijn der verwachtingen liggen.

Het voordeel van de EST-technologie is dat gedestilleerde producten hiermee volledig kunnen worden geconverteerd en destillatie-residuen van zware en ultra-zware ruwe olie, evenals niet-conventionele stoffen, kunnen worden opgewaardeerd.

Het logistieke proces

Voor het transport van olie naar de raffinaderijen van Eni worden twee verschillende logistieke processen gebruikt: een primair logistiek proces dat gebruik maakt van een enorm netwerk van oliepijpleidingen en een toevoerproces dat voor de langere afstanden gebruik maakt van olietankers.

De verkoop en opslag van de eindproducten LPG en ruwe olie wordt uitgevoerd met behulp van een secundair logistiek proces waarvoor Eni een van de belangrijkste spelers in Italië is vanwege haar eigen beheerde netwerk van pijpleidingen en een systeem van 15 opslagplaatsen, verspreid over het land.
 

 

testo


De logistieke activiteiten van Eni in Italië zijn georganiseerd op basis van een hub-structuur. Het toezicht op en de centralisatie van de afhandeling van producten vindt plaats op drie hoofdlocaties om te zorgen voor een betere efficiëntie, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van orders.

 

Het retail- en wholesale-distributieproces

Het proces bestaat uit verschillende fasen: van analyse en planning tot de uitvoering van en de controle op de verkoop.

Het gehele commerciële proces van Eni is zo gestructureerd dat het de efficiënte distributie van brandstoffen van gecertificeerde kwaliteit garandeert. Dit moet ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn en de dienstverlening voortdurend wordt verbeterd.

De producten uit de raffinaderijen worden gedistribueerd via twee verschillende kanalen: retail en wholesale.


 

testo


Retail
Het netwerk is een combinatie van eigen Eni- en Agip-tankstations, zowel in Italië als daarbuiten. Op 31 december 2015 omvatte het distributienetwerk in Italië ongeveer 4.420 verkooppunten.
 

Wholesale
Dit is de markt voor eindproducten die niet via het netwerk van tankstations worden verkocht. In de wholesale-markt verkoopt Eni brandstoffen, waaronder diesel, voor transport, verwarming, de landbouw en de scheepvaart; benzine en stookolie; kerosine. De wholesale-klanten zijn de detailhandelaren van deze producten, industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, openbare en gemeentelijke instanties en eindgebruikers.

 

Certificaat - ISO 9001:2015 

Eni Benelux is een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf en voldoet aan de ISO kwaliteitsnormen. Hieronder treft u het ISO certificaat aan in PDF-formaat welke u kunt downloaden.

ISO Certificaat