Uw bedrijf,
onze energie.
eni oil products
Select the area of choice.

Eni has always been engaged in the research and manufacture of high performance lubricants for all types of engines. Our accumulated experience, together with our constant presence alongside clients in Italy and around the world, have enabled our products to become the reference point for all engines and applications.

LUBRICANTS video presentation

 


Technology
San Donato Milanese Eni Research Center is a cutting-edge laboratory with the most advanced equipment used to study, developing and thoroughly characterize raw materials, high performance lubricants and development process.

Quality
All lubricants plants and cycles are certified according to the ISO 9001 quality standard.

Environment
Respect of the environment is one of the main guidelines in the development and production cycle.
All lubricant plants are ISO 14001 and EMAS certified.

Customer services
Clients are fully supported in all their needs, by a capillary organization which has created a consolidated , trusted relationship thanks to its integrated technical assistance services.
 • Eni technical assistance is available to advice on what product to choose; solve application problems; suggest lubrication plans and organize the monitoring of the oil used in machinery.
 • Eni commercial organization is actively involved in specialized sales channels for direct cooperation with the leading industrial sectors in Italy and abroad.

The Eni lubricants are sold in Italy

 • directly
 • indirectly, through the network of Eni agencies

Resellers abroad

 • directly or through Eni subsidiaries
 • indirectly, through authorised distributors

testo

Selecteer het segment naar keuze.

Eni is altijd betrokken geweest bij het onderzoek en de productie van hoogwaardige smeermiddelen voor alle soorten motoren. Dankzij onze ervaring en ons voortdurende contact met klanten in Italië en over de hele wereld, zijn onze producten een benchmark geworden voor alle motoren en toepassingen.

Video-presentatie smeermiddelen

 


Technologie
Het Eni Research Center in San Donato Milanese is een laboratorium met de meest geavanceerde apparatuur voor het bestuderen, ontwikkelen en grondig bepalen van grondstoffen, hoogwaardige smeermiddelen en ontwikkelingsprocessen.

Kwaliteit
Alle fabrieken en cycli van smeermiddelen zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001-kwaliteitsnorm.

Milieu
Respect voor het milieu is een van de voornaamste richtlijnen in de ontwikkelings- en productiecyclus.
Alle fabrieken van smeermiddelen zijn ISO 14001- en EMAS-gecertificeerd.

Klantenservice
Klanten worden in al hun behoeften volledig ondersteund door een organisatie die een sterke vertrouwensrelatie heeft opgebouwd via haar geïntegreerde technische diensten.
 • Het technische ondersteuningsteam van Eni is beschikbaar voor advies bij het kiezen van producten, het oplossen van problemen bij de toepassing, het opstellen van smeringsschema's en het organiseren van de bewaking van olie die wordt gebruikt in machines.
 • De commerciële organisatie van Eni is actief betrokken bij gespecialiseerde verkoopkanalen en werkt nauw samen met de leidende industriesectoren in Italië en daarbuiten.

Eni smeermiddelen worden verkocht in Italië

 • rechtstreeks
 • indirect, via het netwerk van Eni vertegenwoordigers

Verkopers buiten Italië

 • rechtstreeks of via zusterbedrijven van Eni.
 • indirect, via geautoriseerde distributeurs.

testo

 

 


 •    

  Personenauto’s

   
 •    

  Klassieke auto’s

   
 •    

  Scooters en Motorfietsen

   
 •    

  Zware voertuigen

   
 •    

  Landbouw- en grondverzetmachines

   
 •    

  Industrie

   
 •    

  Scheepvaart

   
 •    

  Kleine vaartuigen