Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts
Eni Alaria 3 je vysoce výkonný produkt použitelný jako kapalina pro přenos tepelné energie v diatermických systémech. Je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů, při doporučeném provozu se vyznačuje vynikající oxidační stabilitou a odolností proti tepelnému krakování. Eni Alaria 3 lze použít v jakémkoli typu zařízení, buď v otevřeném nebo uzavřeném systému a pod nucenou cirkulací. V dobře navržených moderních uzavřených systémech, v kontrolovaných podmínkách, za nepřítomnosti vzduchu a atmosférického tlaku nebo v systémech s inertním plynem pod tlakem, jsou maximální provozní teploty: • Maximální teplota oleje v nádrži: 300 ° C • Maximální teplota olejového filmu: 320 ° C V otevřených systémech ovlivňuje přítomnost vzduchu tepelnou stabilitu produktu, maximální teplota oleje v nádrži je 180 ° C. Pokud jsou provozní podmínky oleje vyšší než doporučené teploty, bude produkt podléhat jevům degradace, které by mohly vést k tvorbě bublin v okruhu a k citlivému snížení bodu vzplanutí a zkrácení trvanlivosti oleje.
Kód produktu 003330
Název Eni Alaria 3
Specifikace a schválení ISO 6743/12 QB
  Profil produktu
pdf
Pro zobrazení bezpečnostního listu prosím přejděte na stránku Eni bezpečnostní listy.