Din forretning,
vores energi.
Enilive oilproducts
Smøremiddel til store stationære motorer med indvendig forbrænding. Denne type motorer er ekstremt udbredt i elektricitetsgeneratorer eller bruges i miljøsektoren, fordi de gør, at de mest varierede affaldstyper kan genanvendes som brændstof takket være brugen af gasser, der stammer fra deponeringsanlæg, rensningsanlæg eller landbrugsaktiviteter. 
Enis produktserie tillader overholdelse af de mest moderne producentspecifikationer og garanterer muligheden for at opfylde alle driftsbetingelser med hensyn til brændstof og den anvendte motortype.Smøremidler til industrien

Denne kategori inkluderer smøremidler af alle typer beregnet til smøring af industrimaskiner, såsom hydrauliske olier, turbineolier, kompressorolier, lejeolier og olier til industrielle gear. Den højeste volumen blandt alle disse kategorier udgøres af hydraulikolier, der bruges til hydraulisk styring i byggemaskiner, industrianlæg osv.

  • Olier til naturgas

     
  • Olier til biogas og deponigas

     
  • Syntetiske olier til naturgas