Din forretning,
vores energi.
eni oil products
Raffineringsprocessen for råolie

Raffinering af råolie for produktion af færdige produkter (LPG, diesel, benzin) udføres gennem en proces med fraktioneret destillation (en "fysisk" proces) efterfulgt af konvertering og opgradering (processer/transformationer af kemisk art).
 

testo



FRAKTIONEL DESTILLATION
Fraktionel destillation er en to-trins proces:
  • det første trin udføres ved atmosfærisk tryk (primær atmosfærisk destillation eller topping), og, værende det mest flygtige, er det første produkt LPG. Det efterfølges af stadig tungere carbonhydridblandinger: nafta (navnet på benzin før yderligere opgradering), petroleum (brændstof til fly) og diesel;
  • og endnu et trin i et vakuum (sekundær atmosfærisk destillation eller vakuum).

KONVERTERING
De tungeste komponenter i olieprodukter, der ikke kan fordampe (tung diesel og rester), underkastes en konverteringsproces kaldet krakning, med det formål at fremstille færdige produkter, der er produceret ved atmosfærisk destillation: dvs. LPG, benzin og diesel.

Tung diesel sendes derefter til konverteringsanlæg, såsom:
  • Hydrokrakning: processer med højtemperatur og højtrykshydrogen til at fremstille diesel;
  • FCC: en proces med termisk/katalytisk krakning til (hovedsagelig) at fremstille benzin;
  • ekstraktion af opløsningsmiddel: til fremstilling af smøremidler.

  •  
Forskellige konverteringsteknologier bruges på Enis raffineringsanlæg, især: visbreaking, afasfaltering, forgasning, LC, Ecofining og en ny teknologi udviklet af Eni kaldet EST (se detaljer nedenfor).

OPGRADERING
Produkterne, som er opnået ved destillation og konvertering, underkastes en opgraderingsprocedure, hvor de gennemgår de nødvendige processer for omdannelse til færdige produkter: LPG, benzin, jetbrændstof og diesel. Hovedprocesserne, som anvendes til dette, er:
  •  afsvovling med hydrogen, der omfatter en proces til fjernelse af svovl for at begrænse emission af forurenende stoffer;
  •  optimering, som er en proces, der sigter mod at forbedre benzins motorydelse.

  •  
ENI EST
På Sannazzaro de' Burgondi-raffinaderiet er et anlæg til omdannelse af rester blevet fuldt operationelt i indeværende år. Anlægget anvender proprietær Eni-teknologi kaldet EST (Eni Slurry Technology) med præstation i overensstemmelse med forventningerne. 

EST-teknologien har den fordel helt at kunne konvertere destillerede laster og forbedre destillationsrester fra tung og ultratung råolie såvel, som ikke-konventionelle ressourcer.



 
Logistikprocedurer

To særlige logistikprocedurer bruges til at transportere olie til Enis raffinaderier: en primær logistikprocedure, der gør brug af et stort netværk af olierørledninger og en forsyningsprocedure, der gør brug af olietankskibe for længere afstande.

Salg og lagring af færdige produkter, LPG og råolie udføres ved hjælp af en sekundær logistikprocedure, for hvilken Eni er en af de største aktører i Italien på grund af sit direkte ejede og administrerede netværk af rørledninger og et system med 15 lagringsdepoter, fordelt rundt om i landet.
 

testo



Enis logistik i Italien er organiseret på basis af en hub-struktur, med tre hovedområder omfattende overvågning og centralisering af produkthåndteringsstrømme for at sikre større effektivitet, især ved indsamling og behandling af ordrer.
 
Detail- og grossistdistributionsproceduren

Proceduren består af flere faser: fra analyse og planlægning til implementering og kontrol af salg.

Hele Enis kommercielle procedure er struktureret til at garantere en effektiv distribution af brændstoffer af certificeret kvalitet for at sikre kundetilfredshed og kontinuerlig forbedring af servicen.

Produkterne fra raffinaderierne distribueres via to forskellige kanaler: detail og engros.
 

testo



Detail
Netværket er en kombination af direkte ejede Eni- og Agip-tankstationer, både i Italien og i udlandet. Den 31. december 2015 udgjorde distributionsnetværket i Italien ca. 4.420 salgssteder.
 
Engros
Dette er markedet for færdige produkter, der ikke sælges via netværket af tankstationer. På engrosmarkedet markedsfører Eni brændstoffer inklusive diesel til transport, opvarmning, landbrug og marinsektoren, benzin og fyringsolie, samt jetbrændstof. Engroskunderne er detailhandlere, industrivirksomheder, servicevirksomheder, offentlige og kommunale organer og slutbrugere. 



 
 

The new Eni: creating value through energy transition

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 
 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency.
 

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.
 

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni's Publications: click here

Certifikat – ISO 9001:2015

Eni Benelux er en ISO 9001: 2015-certificeret virksomhed, som opfylder ISO-kvalitetsstandarderne. Nedenfor finder du ISO-certifikatet i PDF-format, som kan downloades.

ISO-certifikat