Din forretning,
vores energi.
Enilive oilproducts
Procesolier anvendes som supplerende produkt i elastomer-industrien. De stammer fra petroleumraffinaderingscyklussen og forbedrer elastomerers bearbejdelighed uden at ændre deres fysiske egenskaber for at sikre slutproduktets kvalitet.
Eni Leghorn Refinery er en af de førende producenter af procesolier, som i årevis har været til stede på gummiindustrimarkedet. Raffineringsprocessen tillader produktion af paraffinbaserede produkter, som er lysere i farve og med forbedret modstand mod oxidation under forbindelsernes produktionsproces, der udføres ved høj temperatur. De er især egnet til dæk i lyse farver.Smøremidler til industrien

Denne kategori inkluderer smøremidler af alle typer beregnet til smøring af industrimaskiner, såsom hydrauliske olier, turbineolier, kompressorolier, lejeolier og olier til industrielle gear. Den højeste volumen blandt alle disse kategorier udgøres af hydraulikolier, der bruges til hydraulisk styring i byggemaskiner, industrianlæg osv.

  • Elastomerer