Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products

Spoločnosť Eni vyvinula nový rad „potravinárskych“ mazív, ktoré vyhovujú potrebám potravinárskeho, farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj priemyslu krmív pre domáce zvieratá.

Použitie „potravinárskych“ mazív od spoločnosti Eni umožňuje:

 • minimalizovať riziko kontaminácie potravín vo všetkých fázach výroby, ako to vyžaduje protokol HACCP (analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body),
 • spĺňať požiadavky na mazanie všetkých strojov používaných vo výrobných procesoch,
 • zaručiť vysokú úroveň kvality výrobkov,
 • maximalizovať produktivitu.
 

testo
 

 

Rad potravinárskych mazív od spoločnosti Eni je formulovaný iba zo surovín zaradených do časti kódexu CFR 178.3570, skupina 21 agentúry FDA*, schválených a registrovaných spoločnosťou NSF**, ako napríklad H1, alebo „Schválené na aplikácie, pri ktorých môže dôjsť k styku s potravinami“.
Značka NSF je zárukou, že produkt schvaľuje jedna z najuznávanejších nezávislých certifikačných organizácií. Značku NSF uznávajú spotrebitelia, výrobcovia, maloobchodníci a celosvetové regulačné agentúry.
Rad potravinárskych mazív od spoločnosti Eni je vyrobený v závode certifikovanom podľa normy ISO 21469.
Táto špecifikácia medzinárodnej normy je smerodajná pre hygienické požiadavky potrebné na vývoj, výrobu a používanie mazív triedy H1 a zaobchádzanie s nimi. Tieto mazivá sa môžu náhodne dostať do kontaktu s výrobkami a obalmi používanými na výrobu potravín pre zvieratá, liečiv, kozmetiky a potravín pre ľudí.

 

testo*F.D.A. (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) je vládna agentúra USA. Účelom úradu F.D.A. je regulácia potravín a farmaceutických výrobkov a ochrana verejného zdravia prostredníctvom regulácií a kontroly výrobkov uvádzaných na trh.

**N.S.F (Národná nadácia pre hygienu) je americká inštitúcia založená v roku 1944, ktorá sa zaoberá registráciou a overovaním vhodných mazív v potravinárskom priemysle.

 

Publikácia

  Mazivá Eni pre potravinársky priemysel
4.29 MB


Hydraulické oleje

 • Eni Tilia

  Farmaceutické biele oleje

   
 • Eni Tilia SX

  Syntetické oleje

   

Prevodové oleje

 • Eni Ribes

  Oleje na báze syntetického základného oleja a bieleho farmaceutického oleja

   
 • Eni Ribes SX

  Syntetický olej

   

Reťazové oleje

 • Eni Myrtus HT

  Syntetické oleje

   
 • Eni Myrtus TSX 320

   

Kompresorové oleje

 • Eni Tilia C

  Syntetické oleje

   

Plastické mazivá

 • Eni Rubus TF

  Hliníkovým komplexom zahustené plastické mazivá na báze farmaceutického bieleho oleja

   
 • Eni Rubus Universal

  Hliníkovým komplexom zahustené plastické mazivá na báze syntetického základového oleja

   
 • Eni Rubus CX 1.5

   
 • Eni Rubus CSX 2

   
 • eni Rubus Contact 2 2

   
 • Eni Rubus SIL 3

   
 • Eni Rubus PFPE 2

   
 • Eni Rubus MP

  Anorganicky zahustené plastické mazivá na báze farmaceutického bieleho oleja

   

Aerosólové mazivá

 • Eni Ribes Multipurpose

  Viacúčelové syntetické mazivo

   
 • Eni Ribes Rust Remover

  Syntetické mazivo vhodné na uvoľňovanie, s protikoróznymi vlastnosťami

   
 • Eni Ribes Silicone Fluid

  Syntetické silikónové mazivo

   
 • Eni Lavanda Universal

  Mazivo na báze rýchlych rozpúšťadiel

   
 • Eni Rubus High Performance Grease

  Viacúčelový viacúčelové syntetické plastické mazivo