Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products


Vlastnosti produktu

Kód produktu 005294
Názov Eni Arnica S/FR 68
Špecifikácie a schválenia FM Approval Class 6930| ISO 6743/4 HEES| ISO 12922 HFDU| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15
  Profil produktu
pdf
Eni Arnica S/FR 46 je biologicky odbúrateľný hydraulický olej schválený spoločnosťou Factory Mutual. Je navrhnutý pre hydraulické systémy vystavené nebezpečenstvu požiaru v dôsledku prítomnosti veľmi vysokých teplôt, ako sú napríklad valcovne alebo iné zdroje zapálenia, ako napríklad elektrický oblúk a zváračky. Je založený na organických biologicky odbúrateľných esteroch s veľmi vysokým viskozitným indexom a vysokým bodom vzplanutia. Má vynikajúcu odolnosť proti horeniu a vynikajúce samozhášacie vlastnosti (test horľavosti pri striekaní). Eni Arnica S/FR 46 je možné použiť aj pre hydraulické systémy priemyselných vozidiel (stroje na zemné práce alebo poľnohospodárske stroje) pracujúce v ekologicky citlivých oblastiach.
Kód produktu 005293
Názov Eni Arnica S/FR 46
Špecifikácie a schválenia ISO 12922 HFDU| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15| FM Approval Class 6930| ISO 15380 HEES
  Profil produktu
pdf
Bezpečnostné listy produktov nájdete, na webovej stránke Bezpečnostné listy Eni.