Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products

Spoločnosť Eni vyrába a uvádza na trh tri stupne plne rafinovaných parafínových voskov s rôznym bodom topenia, ktoré získava modernými procesmi rafinácie vhodných prúdov surovej ropy.
Tvrdé vosky priesvitnej bielej farby, nezanechávajúce stopu, s vynikajúcimi vlastnosťami z hľadiska nízkej viskozity a s obsahom oleja menej ako 0,65 % hmot.

Plne rafinované parafínové vosky vyhovujú požiadavkám normy RAL GZ 041, dodatok I.

Parafínové vosky

  • Paraffina 122-126

     
  • Paraffina 133-137

     
  • Paraffina 118-122