Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Kompressorer används för att öka trycket på luft, köldmedier och andra gaser genom mekanisk energi. Kompressorer kan delas in i två huvudfamiljer: volumetriska och dynamiska. Smörjmedlet måste minska friktionen, minimera slitage, eliminera värme och agera som tätningsbarriär mot gastryckfall.
Enis produktserie är lämplig för att uppfylla prestandakraven i de mest krävande specifikationerna. Eni har nyligen introducerat en ny produktserie som är specifikt utvecklad för livsmedels- och läkemedelsindustrier.
 

Oljor för luftkompressorer

 • Eni Dicrea ESX 100

  Esterbaserad olja

   

Oljor för andra kompressorer

 • Eni Dicrea S 150

  Syntetisk olja baserad på polyglykol

   

Kylkompressoroljor

 • Eni Betula

   
 • Eni Betula S

   
 • Eni Betula ESX