Ditt företag,
vår energi.
eni oil products
Raffineringsprocessen av råolja

Raffineringen av råolja för produktion av färdiga varor (LPG, diesel, bensin) sker via en process med fraktionerad distillation (en "fysisk" process) som följs av omvandlings- och uppgraderingsoperationer (processer/omvandlingar av kemisk art).
 

testoFRAKTIONERAD DESTILLATION
Fraktionerad destillation är en tvåstegsprocess:
  •  Det första steget utförs under atmosfäriskt tryck (primär atmosfärisk destillation eller toppning) där den första och mest volatila produkten är LPG. Därefter kommer hårdare kolväteblandningar: nafta (namnet på bensin innan den uppgraderats), fotogen (jetbränsle för flygplan) och diesel.
  •  Det andra steget sker i vakuum (sekundär atmosfärisk destillation eller vakuum).

OMVANDLING
De tyngsta komponenterna i petroleumprodukter som inte kan förångas (tung diesel och rester) genomgår en omvandlingsprocess som kallas ”krackning” för att tillverka färdiga produkter som är analoga med de som produceras via atmosfärisk destillation: d.v.s. LPG, bensin och diesel.

Tung diesel skickas därefter till omvandlingsanläggningar såsom:
  • Hydrokrackning: processer som sker under hög temperatur och med högtrycksväte för att erhålla diesel.
  • FCC: en process för termisk/katalytisk krackning för att erhålla (huvudsakligen) bensin.
  • Lösningsmedelsextraktion: för att erhålla smörjmedelsprodukter.

Enis raffinaderier använder olika omvandlingstekniker som t.ex. viskositetsreduktion, avasfaltering, förgasning, LC, finfing, och en ny teknik utvecklad av Eni som kallas EST (se mer information nedan).

UPPGRADERING
De produkter som erhålls via destillation och omvandling genomgår en uppgraderingsprocedur där de utsätts för de nödvändiga processerna för omvandling till färdiga produkter: LPG, bensin, jetbränsle och diesel. De huvudsakliga processerna som används för detta är:
  • Avsvavling med väte vilket är en process för avlägsnande av svavel i syfte att begränsa utsläpp av förorenande ämnen.
  • Optimering vilket är en process som syftar till att förbättra bensinmotorns prestanda.

ENI EST
Under året blev en anläggning vid Sannazzaro de’ Burgondi-raffinaderiet för omvandling av rester fullt fungerande. Anläggningen använder patentskyddad teknik från Eni vid namn EST (Eni Slurry Technology) som presterar i linje med förväntningarna. 

Fördelen med EST-tekniken är att den helt omvandlar destillerade lösningar och förbättrar rester av ultratung råolja liksom icke-konventionella resurser som uppstår under destillationen.
 
Logistikprocessen

Två distinkta logistiska processer används för att transportera olja till Enis raffinaderier: en primär logistisk process som består av ett stort nätverk av oljeledningar, och en leveransprocess där oljetankfartyg används över större sträckor.

Försäljningen och lagringen av färdiga produkter, LPG, och råolja sker med hjälp av en andra logistikprocess där Eni är en av de största aktörerna i Italien i och med företagets direkt ägda nätverk av rörledningar och ett system bestående av 15 lagringsdepåer utspridda över landet.
 

testoEnis logistikverksamhet i Italien är organiserad utifrån en navstruktur med tre huvudområden och övervakning och centralisering av produkthanteringsflöden för säkerställande av större effektivitet, särskilt vid insamling och bearbetning av beställningar.


 
 
Distributionsprocessen för detalj- och grossisthandel

Processen består av flera steg: från analys och planering till implementering och kontroll av försäljning.

Enis kommersiella process är utformad för att garantera en effektiv distribution av bränslen med certifierad kvalitet för att säkerställa kundtillfredsställelse och kontinuerlig förbättring av tjänsten.

Produkterna från raffinaderierna distribueras via två olika kanaler: detaljhandel och grossist.
 

testoDetaljhandel
Nätverket är en kombination av direktägda Eni- och Agip-servicestationer i Italien och utomlands. Den 31 december 2015 bestod distributionsnätet i Italien av 4 420 försäljningsställen.

Grossist
Detta är marknaden för färdiga varor som inte säljs via nätverket av bensinstationer. På grossistmarknaden marknadsför Eni bränslen inklusive diesel för transport, uppvärmning, jordbruk och marinsektor, bensin och eldningsolja, flygbränsle. Grossistkunderna är återförsäljare av dessa produkter, industriföretag, serviceföretag, offentliga och kommunala organ, och slutanvändare. 
 

  

 

 
 

The new Eni: creating value through energy transition

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 
 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency.
 

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.
 

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni's Publications: click here

Certifikat – ISO 9001:2015

Eni Benelux är ett ISO 9001:2015-certifierat företag och uppfyller ISO-kvalitetsstandarder. Nedan hittar du ISO-certifikatet i PDF-format som du kan ladda ner.

ISO-certifikat