Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Se listan nedan med tillgänglig dokumentation för mer information om våra produkter.
 
Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)
 

Smörjmedelssökare

Använd vår smörjmedelssökare för att hitta de bästa smörjmedlen för ditt fordon.

Tryck här för att gå till smörjmedelssökaren

 

Säkerhetsdatablad

Använd vårt säkerhetsdatablad till att söka och ladda ner säkerhetsdatablad för information om ämnen och blandningars egenskaper inklusive faror och hur du använder dem på ett säkert sätt.

Tryck här för säkerhetsdatablad

 

 

Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)
Case Story: Motor - Henning Hofstad explains....

‘It is much more than a job, it is a passion and a life style’


Henning Hofstad is product manager at Eni importer NDI Norge AS in Norway. In his spare time, he helps his son and his motor sport mates with their motocross hobby. This is where his passion for ENI products and for motorsport meet.
 
“Eni is a beautiful brand with nice people, high quality products, an appealing logo and a magnificent history. Eni was founded in 1926 (!)as AGIP", says Henning, who has been working with Eni products since 2007. The last eight years at Eni Importer NDI Norge AS, where he deals with lubricants for cars, motorcycles, trucks, earth moving and agricultural machines, industrial equipment and marine. “When people in the branch see me, they connect me to Eni and the logo.”
 
Read the full story here (PDF)


EBX_Erlend_Hofstad

****


Récit: Bilföretag G.J. van Leenen
"Eni-olja har använts för alla Saab-bilar sedan 1988"

Bilföretaget G.J. van Leenen är specialiserat på svenska Saab-bilar. Men motoroljan har kommit från Italien i decennier. Innehavaren Gerrit Jan van Leenen valde Eni i slutet av åttiotalet. “Efter att ha provat ett par andra märken letade jag efter en exklusiv produkt av högsta kvalitet."
 
För närvarande finns det mer än 39 Saab-bilar till försäljning eller som repareras och/eller underhålls i och runt Delft. Bilföretaget är även känt av Saab-älskare som Saab Delft. ”Redan från första dagen har mitt mål varit att hålla mina kunders Saab-bilar i bästa möjliga skick. Fast till ett inte alltför dyrt pris för kunden.”
 
Enis motoroljor är en viktig del i detta betonar Gerrit Jan van Leenen: ”Under 31 år har jag arbetat med smörjmedel från Eni och aldrig blivit besviken. Detta trots att vi stöter på bilar med mycket höga körsträckor i verkstaden. Det blir mindre oro när man vet att oljan är bra.”
 
Tack vare Enis utbud kan Saab-specialisten serva alla bilar med tre typer av motoroljor: ENI i-Sint 10W-40, ENI i-Sint 5W-40 och ENI i-Sint 5W-30. ”Från Saab-bilar från 70-talet till de moderna modeller med GM-motorteknik, alla är de fulla med Eni. Självklart använder vi också Enis bromsvätska.”
 
På sin fritid tävlingskör Gerrit Jan van Leenen med en historisk Lotus Cortina. ”Med AGIP-klistermärken för jag använder Eni Sport 10W-60 för att hålla den fininställda 1600cc fyrcylindriga motorn på 170 hästkrafter i toppskick. Vill du veta hur jag fick reda på AGIP? Via ett samarbetet med Ferrari F1-teamet på 70- och 80-talet. Det var omedelbart uppenbart för mig att jag kollade på en högkvalitativ produkt.”
Fallstudie: Knegt-kvalitetstraktorer
Alla Knegt-traktorer är fyllda med Eni-smörjmedel
Knegt-kvalitetstraktorer är den enda holländska tillverkaren av kompakttraktorer. Knegt-traktorn utvecklades ursprungligen för hästbranschen men är nu nederländernas favorit för tillämpningar i trädgårdar och skogsbruk, trädgårdsmästare, fritids- och idrottsanläggningar.
Direktören och grundaren Jeroen van Eerd berättar om företagets ursprung och relation till Eni. ”För över 15 år sedan märkte jag att det inte fanns någon prisvärd kompakttraktor för hästbranschen. Jag bestämde mig för att leta runt i Kina och kom i kontakt med en fabrik som kunde leverera delar för kompakttraktorer som vi därefter monterar i Nederländerna. Den första sändningen var spännande och visade sig senare vara ett smart val. Under åren har vi vidareutvecklat traktorerna. Det saknades dock en diskussion om att traktorerna måste fyllas med Enis olja. Vi har nu vuxit till ett europeiskt företag och fyller fortfarande, med tillfredsställelse, varje traktor med Eni via Oliehandel Schippers.
 
Tävlingslag Kuypers
Utöver att driva en framgångsrik verksamhet finns det sån tur är även tid för intressen. Tävlingslaget "Team Kuypers" kör stolt runt med Enis bokstäver på sina bilar. Vi hoppas även uppnå stora framgångar här!”-

www.knegt-international.nl

Klicka här för att se hela utbudet av Agri-produkter (skapa länk till avsnittet med jordbrukssmörjmedel)


 
Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)
 
Vilket smörjmedel ska du använda till din bil?
För att välja den bästa motoroljan bör alltid tillverkarens rekommendationer följas.
För att identifiera det mest lämpliga smörjmedlet är det därför nödvändigt att:
 • Se avsnittet i bilens underhållshandbok om smörjning
 • Identifiera tillverkarens föreslagna viskositetsnivå (t.ex. 5W-30, 15W-40 osv.)
 • Hitta prestandaspecifikationer som krävs av tillverkaren (t.ex. ACEA A3/B4, VW 505,00, osv.)
 • Välj från Enis utbud av produkter det smörjmedel med rätt viskositet och som uppfyller tillverkarens specifikationer.
 
Smörjmedelssökare
Eller så kan du gå till vår sökmotor (smörjmedelssökare) genom att klicka här och ange fordonsmodellen för att hitta rätt Eni-smörjmedel för din bil.

När behövs ett oljebyte?
Regelbundna oljebyten garanterar ett bra skydd av motorn och en bättre drift. Frekvensen för oljebyten står i bilens underhållshandbok och varierar utefter användningen (användning i tätort kräver till exempel mer regelbundna oljebyten). Det är viktigt att kontrollera oljenivån ofta.

Vilken är den ideala oljenivån?
 • oljenivån får aldrig överskrida den angivna maxgränsen på mätstickan
 • oljenivån ska kontrolleras när motorn är kall 
 • åk inte långa avstånd med en oljenivå nära minimum

Kan oljor blandas?
Oljor av olika märken kan blandas så länge viskositetsgraden och prestandaspecifikationerna är desamma.


Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)
 
Förlänga din bils livslängd
Ett smörjmedel av hög kvalitet ökar motorns effektivitet och förlänger dess livslängd avsevärt. Även om bilen bara åker ett par kilometer så är det rekommenderat att utföra ett oljebyte en gång om året. Det är även lämpligt att byta ut oljefiltret minst vartannat oljebyte. Detta innebär uppenbarligen en till kostnad men att ta väl hand om din bil kommer förlänga dess livslängd avsevärt.

Respektera miljön
Oljan i förbränningsmotorer blir till farligt avfall. Om bortskaffad på fel sätt eller används på fel sätt kan den vara mycket förorenande. Om den till exempel spills på marken kan den nå grundvattennivån och förorena dricksvatten. Om den kommer i kontakt med vatten skapas en tunn, ogenomtränglig film som förhindrar flora och fauna från att andas. Bara för att ge ett exempel på hur skadlig den kan vara – om 4 liter använd olja (motsvarar ett oljebyte för en bil) spills ut i havet så skulle ett område motsvarande en hel fotbollsplan förorenas.

En effektivare bil
För att fungera korrekt måste en motor smörjas hela tiden. Smörjning minskar friktionen mellan rörliga delar och begränsar slitage som kan komma att påverka motorn. Smörjmedlet hjälper även till att kyla ner de mekaniska delarna och skydda de inre ytorna från korrosion, samt hålla motorn ren och underlätta tätningen av kolvringarna. En korrekt underhållen motor har optimal prestanda.


Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)

 
 
FAST är ett snabbt kontrollsystem för utrustning ombord som kan hittas på Enis webbplats.

Varför använda FAST
En analys av operationell lastning är nödvändig för att tidigt upptäcka eventuella fel på maskiner och oljans livslängd vilket gör att besättningen kan agera snabbt innan allvarlig skada uppstår. För att tillgodose kundernas behov erbjuder Eni FAST-tjänsten "Snabbt test av analyssystem" som tillhandahåller:
 • korrektheten hos de resultat som erhållits med hjälp av den modernaste utrustningen,
 • rapporter från snabba analyser,
 • ett arbetslag av kvalificerade tekniker för diagnostisering och kommentarer för varje analysrapport,
 • enkel användning,
 • möjligheten att programmera tillbakadraganden,
 • en databas med resultat som kan kontrolleras direkt av kunden på webbplatsen,
 • möjligheten att få diagram och jämförande tabeller över historiska resultat,
 • spårbarhet av provet från ankomst till laboratoriet till utfärdandet av testrapporten.


FAST-kitet
Kitet består av ett praktiskt fodral som innehåller det material som behövs för att ta 12 prover och ordna dem för säker leverans.

Laboratoriet
Det analytiska laboratoriet vid Enis forskningscenter i San Donato Milanese använder avancerad utrustning och högkvalificerad personal och är ISO 9001:2008-certifierade.

Ett stort utbud av kontroller
För att fastställa effektivitet utförs tester i linje med produkten och användningen:
 • Grupp A – huvudsakliga långsamma motoroljor och de för hjälpmotorer som kör på tung eldningsolja eller dieselbränsle.
 • Grupp B – oljor för ångturbiner, reduktionsväxellådor, propelleraxlar och hydraulsystem.
 • Grupp C – olja för värmeöverföringssystem.

Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (EN)
Vår sida med frågor och svar (FAQ) besvarar de vanligaste frågorna om smörjmedel.
Vilka är smörjmedlets funktioner?
 
Ett smörjmedel kan ha flera funktioner. De huvudsakliga är:
 • Hålla ytor åtskilda under belastningar, temperaturer och hastigheter och på så sätt minimera friktionen och slitage.
 • Verka som kylvätska och avleda värme som produceras av friktion eller externa källor
 • Bibehålla en tillräcklig stabilitet för att garantera ett konstant beteende under den prognostiserade livslängden
 • Skydda ytor mot aggressiva produkter som bildas under drift
 • Rengöringsförmåga och förmågan att hålla smuts i syfte att ta bort rester och skräp som kan bildas under drift
Hur tillverkas smörjmedel?
Ett smörjmedel består av basoljor och tillsatser som kombinerats för att uppnå ett visst beteende vid användning, med avseende på prestanda och varaktighet.
Den slutliga kvaliteten på smörjmedel beror vanligtvis på kvaliteten hos de basoljor som används vilka oftast är:
 • mineraloljor: erhålls under destillationsprocessen vid raffinering av råolja
 • syntetiska oljor: erhålls från särskilda fysikaliska/kemiska processer i laboratorier
 
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett smörjmedel?
De huvudsakliga egenskaperna hos ett smörjmedel som vanligtvis hittas i produktens tekniska egenskaper är:
 • Viskositet.
Viskositet beskriver en vätskas flödesbeteende. Viskositeten hos smörjoljor minskar när temperaturen stiger och mäts därför vid en viss bestämd temperatur (t.ex. 40 °C).
 • Viskositetsindex
Viskositetsindex är en egenskap som används för att indikera viskositetsvariationen hos smörjoljor vid olika temperaturer. Ju högre nivå av viskositetsindex desto mindre viskositetsvariation vid temperaturförändringar.
 • Flyttemperatur
Flyttemperaturen är den minsta temperaturen vid vilken ett smörjmedel fortsätter att rinna. Under flyttemperaturen tenderar oljan att tjockna och upphör att rinna fritt.
 • Flampunkt
Flampunkten är den minsta temperaturen vid vilken en blandning mellan oljegas och luft blir brandfarlig.
 
 
Vilka är fördelarna med smörjmedel som består av syntetiska basoljor?
 • En lägre volatilitetsnivå i förhållande till viskositeten (vilket leder till lägre åtgång under användning)
 • Högre viskositetsindex (ett större temperaturgap)
 • Större kemisk stabilitet vid höga temperaturer (längre livslängd)
 
Hur väljer man rätt motorolja?
För att välja den bästa motoroljan bör alltid tillverkarens rekommendationer följas. För att identifiera det mest lämpliga smörjmedlet är det därför nödvändigt att:
 • Se avsnittet i bilens underhållshandbok om smörjning
 • Identifiera tillverkarens föreslagna viskositetsnivå (t.ex. 5W-30, 15W-40 osv.)
 • Hitta prestandaspecifikationer som krävs av tillverkaren (t.ex. ACEA A3/B4, VW 505,00, osv.)
 • Välj från Enis utbud av produkter det smörjmedel med rätt viskositet och som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Is this the right Eni engine oil for the car in the workshop?
The right engine oil to be used is given by the proper combination of viscosity and specification profile required by the OEM. While there are various engine oils in the market the first step for the user is quite simple, follow the prescription of the car’s manual. As an alternative consult the Eni Lube Finder by using your vehicle registration plate or by searching for your vehicle. The Eni Lube Finder will recommend the engine oil to be used. In case of doubt you can always contact our Eni technical support or our local distributors.


Can engine oil with the latest specifications be used in vehicles for which an older specification was prescribed?
There is not a general rule. While this is true for example for the API categories which are backward compatible, this is not true for the ACEA categories, for example the C5 category of ACEA is not backward compatible with the other C categories.
For the OEM specification the same principle is valid, there is not a general rule, one needs to know the single specification and follow the indication of the OEM. The best advice we can give is to follow the user’s manual or ask Eni personnel for technical support.

 
What are the ACEA oil Sequences?
ACEA is the European Automobile Manufacturers' Association and the organization that represents the 15 most important European motor vehicle manufacturers. Among the activities of ACEA there is the definition of  the engine oil specifications, so called ACEA Oil Sequences. The sequences, which are updated every few years in order to keep in consideration the latest engine technology development, set the standard for the engine oil. The ACEA oil sequences provide 3 different engine oil categories identified by a letter, each category has different classes, identified by a number, each class meets the requirement of a specific engine.
The different ACEA categories are:


A/B: gasoline and diesel engine oils, suitable for passenger cars without exhaust treatment device.

·A5/B5 offer higher fuel economy due to the lower level of HTHS and need to be used only in the engine which are designed for it.

·A3/B3 and A3/B4 offer lower fuel economy but can provide better protection in some types of engine


C: Catalyst compatibility oils, suitable for passengers cars with exhaust treatment device. In this category there are five different classes:

·C1 and C2 offer better fuel economy due to the lower HTHS, C3 and C4 have higher HTHS

·C1 and C4 are low SAPS oils while C2 and C3 are mid SAPS oils.

·C5, which is the last introduced category, offer very high fuel economy due to the lower level of HTHS and needs to be used specifically in engines designed for it.


E: Heavy Duty Diesel engine oils, suitable for heavy duty engine. In this category there are four different classes.

·E4 and E6 offer longer drain interval while E7 and E9 offer medium drain interval

·E6 and E9 can be used in engines which require limited SAPS level including the Euro VI engines, while E4 and E7 present higher SAPS level and meet the requirements till Euro V engine.SAPS is referred to the content of Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur, the content of SAPS  is important for the compatibility with the exhaust after treatment device.

HTHS stands for High Temperature High Share which refers to how thin the oil film is in running conditions.


Är du intresserad av Eni-smörjmedel? Kontakta oss eller våra distributörer eller registrera dig för vårt Eni-nyhetsbrev (NL)
 
Op onze pagina Veelgestelde vragen (FAQ) worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen over smeermiddelen.
Wat zijn de functies van een smeermiddel?
 
Een smeermiddel heeft verschillende functies. De belangrijkste zijn:
 • Oppervlakken onder alle belastingen, temperaturen en snelheden gescheiden van elkaar houden, zodat de wrijving en slijtage minimaal worden.
 • Dienstdoen als een koelvloeistof waarbij de warmte wordt afgevoerd die wordt geproduceerd door wrijving of door externe bronnen.
 • Voldoende stabiel blijven om een consequent gedrag te garanderen gedurende de voorspelde levensduur
 • Oppervlakken beschermen tegen agressieve producten die tijdens de werking ontstaan
 • Reinigingsvermogen tonen en zorgen dat vuil wordt vastgehouden, zodat residuen en vuil die tijdens de werking kunnen ontstaan, worden afgevoerd
Hoe wordt een smeermiddel gemaakt?
Een smeermiddel wordt samengesteld uit basisoliën en toevoegingen die worden gemengd. Samen bepalen ze het gedrag in gebruik, waarmee zowel de prestatie als de levensduur worden bedoeld.
De uiteindelijke kwaliteit van een smeerolie hangt normaliter af van de kwaliteit van de gebruikte basisoliën, die over het algemeen als volgt worden onderscheiden:
 • minerale oliën: verkregen uit het destillatieproces door het raffineren van ruwe olie
 • synthetische oliën: afgeleid van bepaalde fysieke/chemische behandelingen in een laboratorium
 
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel?
De belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel, die normaliter worden aangegeven in de technische gegevens van het product, zijn:
 • Viscositeit.
Viscositeit omschrijft het vloeigedrag van een vloeistof. De viscositeit van smeeroliën neemt af als de temperatuur toeneemt en wordt daarom bij een bepaalde temperatuur gemeten (bijv. 40 °C).
 • Viscositeitsindex
De viscositeitsindex is een kenmerk dat gebruikt wordt om de variaties in viscositeit van een smeermiddel aan te geven bij veranderingen in temperatuur. Hoe hoger het niveau op de viscositeitsindex, hoe lager de variatie in viscositeit bij temperatuurveranderingen.
 • Vloeipunt
Het vloeipunt verwijst naar de minimumtemperatuur waarop een smeermiddel nog blijft vloeien. Onder dit vloeipunt wordt de olie dik en houdt op met vrij te stromen.
 • Vlampunt
Het vlampunt is de minimumtemperatuur waarop een olie-damp-luchtmengsel brandbaar wordt.
 
 
Wat zijn de voordelen van op synthetische oliën gebaseerde smeermiddelen?
 • Lager volatiliteitsniveau ten opzichte van een vergelijkbaar viscositeitsniveau (wat tot minder verbruik leidt)
 • Hogere viscositeitsindex (een breder temperatuurbereik)
 • Hogere chemische stabiliteit bij hoge temperaturen (langere levensduur)
 
Hoe kies ik de juiste motorolie?
De aanbevelingen van de fabrikant moeten altijd opgevolgd worden wilt u de juiste motorolie voor uw auto kiezen. Om vast te stellen wat het beste smeermiddel is, moet u:
 • het hoofdstuk over smeermiddelen raadplegen in de onderhoudshandleiding van het voertuig
 • het voorgestelde viscositeitsniveau vaststellen dat de fabrikant heeft opgegeven (bijv. 5W-30, 15W-40, enz.)
 • de prestatie vaststellen die door de fabrikant wordt geëist (bijv. ACEA A3/B4, VW 505.00, enz.)
 • Kies uit de Eni-productserie het smeermiddel dat de viscositeit en de strenge specificaties van de makers kan waarborgen.
 
 
Bent u geïnteresseerd in Eni-smeermiddelen? Neem contact met ons op of met onze distributeurs of meld u aan voor onze Eni-nieuwsbrief