Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Rostförebyggande oljor är sammansatta för smörjning och skydd av metallytor mot atmosfärisk korrosion. De innehåller polära ämnen som gör att de kan fästa och bilda en film på metallytorna för att förhindra korrosion.  När tillfälligt skydd behövs, till exempel vid kort lagringstid för arbetsstyckena före den slutliga processen, är tvättbarheten ett viktigt krav för att undvika bildning av avlagringar.

Rustia F-serien är sammansatt med lösningsmedel som snabbt avdunstar och underlättar snabb bildning av en hållbar skyddsfilm.Industriella smörjmedel

Denna kategori inkluderar smörjmedel av alla typer avsedda för smörjning av industriell maskinutrustning, såsom hydrauloljor, turbinoljor, kompressoroljor, kullageroljor och industriella växeloljor.
Bland dessa kategorier har hydrauloljorna, vilka används vid hydraulisk kontroll av till exempel byggmaskiner och industrianläggningar, den högsta volymen.

  • Eni Rustia

     
  • Eni Rustia F