Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Enligt definitionen som ges av ASTM (American Society of Testing Material) är ett smörjfett en fast till halvflytande produkt som består av förtjockningsmedel i ett flytande smörjmedel. De mest använda förtjockningsmedlen är metalltvålar, organiska och oorganiska förtjockningsmedel. Basoljorna som används kan vara: mineralbaserade, syntetiska, vegetabiliska eller estrar av naturligt eller syntetiskt ursprung. Kombinationen av förtjockningsmedel, basoljor och tillsatser ger fettet dess egenskaper, prestanda och breda tillämpningsområde. National Lubricating Greas Institute (NLGI) har utvecklat en numerisk skala för att klassificera fetternas konsistens. Den definierar nio olika fettkvaliteter, från 000 (extremt flytande) till 7 (fast). Eni erbjuder ett mycket brett utbud av smörjfetter för alla tillämpningar inom olika sektorer: den tunga industrin (cementanläggningar, stålverk), pappersframställning, fabriker och marina applikationer.

Litiumsmörjmedel

 • Eni MU-smörjmedel

   
 • ENI MU EP-smörjmedel

   
 • Eni SM-smörjmedel

   

Komplexa litiumsmörjmedel

 • Eni LC-smörjmedel

   
 • Eni LCX-smörjmedel

   

Andra smörjmedel

 • Eni ECO-smörjmedel

   
 • Eni ECO-smörjmedel plus

   

Kalciumsmörjmedel

 • Eni PV-smörjmedel