Ditt företag,
vår energi.
Enilive oilproducts
Uppvärmningstekniken för fasta ämnen, vätskor eller gaser i industriella system är av indirekt typ. Denna teknik involverar användning av en värmebärare (värmeöverföringsolja) som tar värme från en varm källa (värmegenerator) och överför den dit där den behövs. Trots högre kostnader och operativ komplexitet uppnås flera fördelar med ett indirekt värmesystem. Enklare temperaturreglering och enhetlighet innebär t.ex. förmågan att betjäna flera användare med en enda värmekälla. Säkerheten maximeras också eftersom användarna inte har direktkontakt med värmekällan.
Enis värmeöverföringsoljor är sammansatta med basoljor av hög kvalitet för att säkerställa utmärkt värmeöverföring och ett långsiktigt skydd av kretsarna mot korrosion och nedbrytning.
 

Mineraloljor

  • Eni Alaria 2

     
  • Eni Alaria 3

     
  • Eni Alaria 7

     
  • Eni Alaria 3 HT