Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts

Produktegenskaper

Produktkode 005236
Navn Eni Hydraulic Oil AST 32
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 6743/4 HM
  Produktprofil
pdf
Produktkode 005237
Navn Eni Hydraulic Oil TNX 46
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 6743/4 HM
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.