Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts

Industrielle smøremidler

Denne kategorien omfatter alle slags smøremidler beregnet for smøring av industrielt maskineri, slik som hydraulikk-, turbin-, kompressor- og lageroljer samt industrielle giroljer.
Blant alle disse kategoriene er det hydraulikkoljene, som brukes i hydrauliske kontrollenheter i bygningsmaskiner og industrianlegg m.m., som utgjør det største volumet.

 • Hydraulikkoljer

  Hydrauliske systemer (eller kretser) består av et sett komponenter som er fylt med en væske, som sørger for energioverføring...

   
 • Giroljer

  Gir overfører mekanisk bevegelse fra én komponent til en annen, og oljen kan brukes i åpne eller lukkede gir. På grunn av...

   
 • Kjedeoljer

  Kjedeoljer

  Oljen som brukes til smøring av kjeder, må sikre enkel gjennomtrenging i bolter og hylser, og gi godt grep uten drypping.  Slike...

   
 • Kompressoroljer

  Kompressorer brukes til å øke lufttrykket, kjølemediumgasser og andre gasser, gjennom mekanisk energi. Kompressorer kan deles...

   
 • Smørefett

  Smørefett

  I henhold til definisjonen fastsatt av ASTM (American Society of Testing Material), er et smørefett et faststoff til halvflytende produkt sammensatt...

   
 • Aerosolsmøremidler