Vår virksomhet,
vår energi.
eni oil products
Raffineringsprosessen for råolje

Raffinering av råolje for produksjonen av ferdige varer (LPG, diesel, bensin) utføres gjennom en prosess med fraksjonert destillasjon (en «fysisk» prosess), etterfulgt av omdannelse- og oppgraderingsoperasjoner (prosesser/omforminger av en kjemisk art).
 

testoFRAKSJONERT DESTILLASJON
Fraksjonert destillasjon er en to-trinns prosess:
  • det første trinnet utføres ved atomfærisk trykk (primær atmosfærisk destillasjon eller topping), og som det mest flyktige, er det første produktet LPG. Dette etterfølges av stadig tyngre hydrokarbonblandinger: nafta (navnet gitt til bensin før videre oppgradering), parafin (drivstoff for fly) og diesel;
  • og det andre trinnet i et vakuum (sekundær atmosfærisk destillasjon eller vakuum).

KONVERTERING
De tyngste komponentene i petroleumsprodukter som ikke kan fordampe (tung diesel og rester) blir utsatt for en konverteringsprosess som kalles krakking, med det formål å produsere ferdige produkter som er analoge med de som produseres ved atmosfærisk destillasjon: dvs. LPG, bensin og diesel.

Tung diesel blir deretter sendt til konvertingsanlegg, slik som:
  • Hydrokrakking: prosesser med høy temperatur og høy trykkhydrogen for å få diesel;
  • FCC: en prosess som består av termisk/katalytisk krakking for å få (hovedsakelig) bensin;
  • ekstraksjon av løsemidler: til produksjon av smøremidler.

Forskjellige konverteringsteknologier er i bruk hos Enis raffineringsanlegg, spesielt: visbreaking, deasfaltering, forgassing, LC, ecofining, og en ny teknologi utviklet av Eni som kalles EST (se informasjon nedenfor).

OPPGRADERING
Produktene som fås ved destillasjon og konvertering er underlagt en oppgraderingsprosedyre som de utsettes for gjennom de nødvendige prosessene for omdanning til de endelige produkter. LPG, bensin, jetbensin og diesel. Hovedprosessene brukt til dette er:
  • avsvovling med hydrogen, som innebærer en prosess for fjerning av svovel for å begrense utslippet av forurensende stoffer;
  • optimalisering, som er en prosess som tar sikte på å forbedre bensinens motorytelse.

ENI EST
I løpet av året ble Sannazzaro de’ Burgondi-raffineriet, et anlegg for omdanning av rester, fullt driftsklart. Anlegget bruker den proprietære Eni-teknologien EST (Eni Slurry Technology) og yter som forventet. 

EST-teknologien har fordelen av å fullstendig konvertere destillerte laster og forbedre destillasjonsrestene fra tung og ultra-tung råolje, samt ikke-konvensjonelle kilder.
Logistikkprosessen

To distinkte logistikkprosesser brukes til å transportere olje til Enis raffinerier: En primær logistikkprosess, ved bruk av et stort nettverk av oljerørledninger, og en forsyningsprosess, ved bruk av oljetankskip for lengre avstander.

Salget og lagring av ferdige produkter, LPG og råolje utføres ved bruk av sekundære logistikkprosesser, hvorav Eni er ett av de største operatører i Italia grunnet sine direkteeide og -styrte nettverk av rørledninger og et system bestående av 15 lagerdepoter som er fordelt landet over.

 

testo


Enis logistikkoperasjoner i Italia er organisert med grunnlag i en navstruktur, med tre hovedområder gjennom overvåking og sentralisering av produkthåndteringsflyt for å sørge for større effektivitet, spesielt for innhenting og behandling av bestillinger.
 

 

 
 
Distribusjonsprosessen for detalj- og engroshandel

Prosessen består av flere trinn: Fra analyse og planlegging til implementering og kontroll av salg.

Hele den kommersielle prosessen til Eni er strukturert for å garantere den effektive distribueringen av drivstoff med sertifisert kvalitet for å sikre kundetilfredshet og den kontinuerlige forbedringen av våre tjenester.

Produktene fra raffineriene distribueres gjennom to forskjellige kanaler: detalj og engros.
 

testoDetalj
Nettverket er en kombinasjon av direkteeide Eni- og Agip-bensinstasjoner, både i Italia og i utlandet. Distribusjonsnettverket i Italia hadde per 31. desember 2015 cirka 4420 salgssteder.
 
Engrossalg
Dette er markedet for sluttproduktene som ikke selges gjennom bensinstasjonnettverket. I engrosmarkedet markedsfører Eni drivstoffer, inkludert diesel til transport, oppvarming, jordbruk og maritime bransjer, men også bensin og drivstoffolje og jetbensin. Engroskundene er detaljister av disse produktene, industribedrifter, servicebedrifter, offentlige og kommunale organer og sluttbrukere. 

 

 
 

The new Eni: creating value through energy transition
 

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 
 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency.
 

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.
 

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni's Publications: click here

Sertifikat – ISO 9001:2015

Eni Benelux er et ISO 9001:2015-sertifisert selskap og oppfyller kravene i ISO-kvalitetsstandarder. Nedenfor finner du ISO-sertifikatet i PDF-format som du kan laste ned.

ISO-sertifikat