Vår virksomhet,
vår energi.
eni oil products

Antioksidanter, antirust og antislitasje

Eni produserer komponenter designet for å forlenge levetiden på oljen (anti-oksidanter) og for motorbeskyttelse (slitasje og rustforebygging), utviklet i Enis FoU-laboratorier og nå tilgjengelig for salg.

 • Eni MX 3102

  (ZnDTP)

   
 • Eni MX 3104

  (ZnDTP)

   
 • Eni MX 3171

  (ZnDTP)

   

Rengjøringsmidler

Eni produserer rengjøringsmidler basert på nøytralt og overbasert kalsiumsulfat for bilindustrien, maritimt og industrien. Enis rengjøringsmidler kontrollerer dannelsen av rester på varme motordeler og nøytraliserer forbrenningssyrer for å begrense korrosjonen.

 

 • Eni MX 3280

  (nøytralt kalsiumsulfonat)

   
 • Eni MX 3245

  (overbasert kalsiumsulfonat – TBN 300)

   
 • Eni MX 3240

  (overbasert kalsiumsulfonat – TBN 400)

   

Dispergeringsmidler

De kaldere delene av motoren kan danne urenheter som hoper seg opp i oljen, og som hindrer flyten til de mest kritiske punktene i smørekretsen. Enis klorfrie dispergeringsmidler fjerner slike urenheter, og forlenger oljens effektivitet og levetid.

 • MX 3309

  (dispergeringsmiddel brukt i kjemisk løsemiddel i industrielle bruksområder)

   
 • Eni MX 3323

  (dispergeringsmiddel som vanligvis brukes i veivhusets smøremiddel)

   
 • Eni MX 3318

  (dispergeringsmiddel anbefalt for smøremidler for 2-taktsmotorer)

   
 • MX 3316

  (dispergeringsmiddel som typisk brukes i veivhusets smøremiddel)

   

Viskositetsmodifiserere

Eni produserer olefinkopolymerer (OCP) som er karakterisert av høye nivåer av stabilitet og termo-oksidative egenskaper, som sikrer bevaring av smøreoljefilmen på bevegelige metalloverflater under ulike driftsforhold og varierende temperaturer.

 • Eni MX 4106

  (V.I.I. OCP-type – høyt etyleninnhold)

   
 • Eni MX 4050

  (Olefin Copolymer Rubber (OCP) – lavt etyleninnhold)

   
 • Eni MX 4006

  (Olefin Copolymer Rubber (OCP) – høyt etyleninnhold)

   

Hellepunktundertrykkere

 • Eni MX 4330

  (PPD blandbar med OCP viskositetsindeksforbedringsmidler)

   
 • Eni MX 4332

  (PPD anbefalt for girkasseoljer og i gruppe II-III råstoffer)

   
 • Eni MX 4333

  (PPD høy ytelse)

   
 • Eni MX 4346

  (Fortynnet versjon av Eni MX 4333)