Vår virksomhet,
vår energi.
eni oil products
Turbiner er definert som roterende primære kraftkilder, der energien til en væske omformes til mekanisk energi, vanligvis beregnet for produksjon av elektrisitet eller fremdrift. Damp og varme gasser som produseres direkte fra brennende drivstoff og vann, er ofte brukte væsker.
Turbinolje må smøre aksellagrene, fjerne varme, betjene servomekanismene til reguleringsventilene og smøre girreduksjonsenhetene, dersom relevant.

Enis produktspekter oppfyller kravene til smøring for alle typer gass, damp og hydrauliske turbiner, også i kombinerte kraftanlegg.
Samarbeidet med produsenter i toppklassen har gjort det mulig å forbedre formuleringene opp gjennom årene, noe som garanterer høyere ytelsesnivåer.
For tiden er OTE og OTE GT en kvalitetsreferanse i et marked rettet mot svært høye nivåer av anvendt teknologi.Industrielle smøremidler

Denne kategorien omfatter alle slags smøremidler beregnet for smøring av industrielt maskineri, slik som hydraulikk-, turbin-, kompressor- og lageroljer samt industrielle giroljer.

Blant alle disse kategoriene er det hydraulikkoljene, som brukes i hydrauliske kontrollenheter i bygningsmaskiner og industrianlegg m.m., som utgjør det største volumet.

  • Mineraloljer

     
  • Syntetiske oljer

     

Skip/fartøy

Eni har operert i det internasjonale bunkersmarkedet i mange år og selger produkter og tjenester til innenlandske og utenlandske kunder. Enis mål er å imøtekomme de stadig mer spesialiserte behovene til moderne maskineri ved å kontinuerlig gjennomgå og oppdatere sin produksjon av smøremidler og drivstoff.

Kunder i den maritime sektoren har muligheten til å skaffe seg forsyninger av smøremidler ved de viktigste havnene rundt om i verden, takket være et omfattende, pålitelig og konkurransedyktig salgsnettverk.

  • Mineraloljer

     
  • Syntetiske oljer