Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts

Produktegenskaper

Produktkode 007294
Navn Eni OSO D 32
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-2 HLP-D| MAN N 698| ISO 11158 HM
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007297
Navn Eni OSO D 46
Spesifikasjoner og godkjenninger MAN N 698| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP-D
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.