Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts

Produktegenskaper

Produktkode 006702
Navn Eni Tilia 32
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151320| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
Produktkode 006700
Navn Eni Tilia 15
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151317| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
Produktkode 006701
Navn Eni Tilia 22
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151319| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
Produktkode 006703
Navn Eni Tilia 46
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151321| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
Produktkode 006704
Navn Eni Tilia 68
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151322| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
Produktkode 006705
Navn Eni Tilia 100
Spesifikasjoner og godkjenninger NSF H1 - n° 151323| ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP| Kosher| Halal
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.