Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts
Den kontinuerlige teknologiske utviklingen av maskinverktøy og metallbearbeiding, sammen med behovet for å ivareta miljøet og etterlevelsen av relevante forskrifter, har tilskyndet Eni Research til å utvikle nye serier med smøremidler for metallarbeid som oppfyller alle disse kravene.
Enis oljer til metallarbeid omfatter:

- neat skjæreolje:
             - Aster-serien: Mineraloljebasert
             - Fresia ESB-serien: Esterbasert olje

- vannløselige skjæreoljer:
             - Aquamet-serien

- stempeloljer:
             - Alnus-serien

Neat skjæreolje

 • Slipings-, pussings- og finpussingsoljer

   
 • Flerfunksjonelle oljer

   
 • Skjæreoljer til middels store operasjoner

   
 • EP-skjæreoljer til store operasjoner

   
 • EP-aktive skjæreoljer til store operasjoner

   
 • Biologisk nedbrytbare esterbaserte skjæreoljer

   

Vannløselige skjæreoljer

 • Skjæreoljer med gjennomsiktig emulsjon

   
 • Syntetiske slipevæsker

   
 • Rengjøringsmidler til tungt maskineri

   
 • Skjæreoljer med melkeaktig emulsjon

   

Oljer til metallforming

 • Pressformingsoljer uten klor

   
 • Pressformings- og trekkingsoljer med klor

   
 • Valseolje