Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts
Turbiner er definert som roterende primære kraftkilder, der energien til en væske omformes til mekanisk energi, vanligvis beregnet for produksjon av elektrisitet eller fremdrift. Damp og varme gasser som produseres direkte fra brennende drivstoff og vann, er ofte brukte væsker. Turbinolje må smøre aksellagrene, fjerne varme, betjene servomekanismene til reguleringsventilene og smøre girreduksjonsenhetene, dersom relevant.

Enis produktspekter oppfyller kravene til smøring for alle typer gass, damp og hydrauliske turbiner, også i kombinerte kraftanlegg. Samarbeidet med produsenter i toppklassen har gjort det mulig å forbedre formuleringene opp gjennom årene, noe som garanterer høyere ytelsesnivåer. For tiden er OTE og OTE GT en kvalitetsreferanse i et marked rettet mot svært høye nivåer av anvendt teknologi.
 

Mineraloljer

  • Eni OTE

     
  • Eni OTE GT

     

Syntetiske oljer

  • Eni Turbo 23699

    Olje til industriell og marin luftderivatgassturbin