Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts

Eni har tiår med erfaring innen tilsetningsstoffer for smøremidler, med en integrert syklus som omfatter:

 • Forskning og utvikling
 • Innkjøp av råmaterialer
 • Produksjon av komponenter og pakker
 • Salg og ettersalgsservice
 
“testo"

Med utgangspunkt i holdningen til innovasjon og forskningserfaring, kan Eni tilby et bredt spekter av produkter som oppfyller de strengeste ytelsesspesifikasjonene for smøremidler til ulike bruksområder. Takket være en god teknisk assistansetjeneste og en effektiv logistikkstruktur, selger Eni i tillegg tilsetningsstoffer over hele verden og svarer på behovene til små og store kunder, og fungerer som en pålitelig partner for å utvikle skreddersydde prosjekter og samarbeid.
 

“testo"


Enis tilsetningsstoffer produseres i stor grad på Robassomero-anlegget (Torino), som har svært høye standarder når det gjelder helse og sikkerhet (OHSAS 18001:2007), produksjonskvalitet (UNI EN ISO 9001) og respekt for miljøet (UNI EN ISO 14001). I tillegg er det kjemiske laboratoriet også en del av testprogrammet Proficy ASTM for smøremidler til kjøretøyer.

Tilsetningsstoffer kombineres med baseolje for fremstilling av smøreoljer, i kombinasjoner som er utprøvd for å sikre et ytelsesnivå som er egnet for bruken smøremiddelet er laget for. 

Tilsetningsstoffer kan:

 • Forbedre egenskapene til baseoljer (viskositetsindeksforbedringsmidler, hellepunktundertrykkere, skumdempende og emulgerende/demulgerende)
 • Gi ytterligere egenskaper (rengjøringsmidler, dispergeringsmidler, slitasje/friksjon, anti-korrosjon);
 • Forlenge levetiden til smøremiddelet (anti-oksidanter).

De individuelle komponentene – med unntak av viskositetsindeksforbedringsmidler og hellepunktundertrykkere – er aggregert for å formulere såkalte pakker. De ulike tilsetningsstoffene utøver synergiske eller antagonistiske virkninger: Erfaringene og ferdighetene hos Enis forskere ligger i identifiseringen av de egnede kombinasjonene og i rekkefølgen av blandingen av de enkelte komponentene, for å forbedre egenskapene og minimere eventuell motstridende innvirkning.
Eni tilbyr et bredt spekter av tilsetningsstoffer fra individuelle komponenter (rengjøringsmiddel, VM, PPD, etc.) til komplette pakker, for å oppfylle alle kundens ytelseskrav.

Eni Triple Tech TM, for fleksible og kostnadseffektive løsninger.
 

For produsenter av smøremidler, er API-spesifikasjonene de viktigste ytelseskravene som oppfylles i mange land rundt om i verden. For å oppnå en kostnadseffektiv pakke som dekker de vanligste API-spesifikasjonene for både lette og tunge kjøretøyer har Eni på forskningslaboratoriene i San Donato Milanese utviklet en ny teknologi kalt Eni Triple Tech TM.
“testo"Eni Triple Tech TM er et nytt tilsetningssystem som bruker 3 delpakker som riktig kombinert gjør det mulig å få et bredt spekter av 4-takts kostnadseffektive formuleringer for smøremidler til motorsykler, biler og tunge maskiner. Resultatet er en plattform av produkter som gir optimaliserte behandlingskostnader, og som samtidig sikrer motorbeskyttelse og forlenger smøremidlets levetid.
De tre delpakkene er:
 • Eni MX 5612 A: Anti-oksidantforsterkere som brukes for høyere API-nivåer (fra SL til SN)
 • Eni MX 5612 B: Grunnpakke, "kjernen" i teknologien
 • Eni MX 5612 C: Ren forsterker

Eni Triple Tech TM gjør det mulig å:
 • Dekke alle API-spesifikasjoner fra SN/CF-4 til SB/CB
 • Oppfylle ACEA, JASO MA 2, JASO MB (for smøremidler formulert på Eni-baser)
 • Sikre et kaskadesystem som dekker API-spesifikasjoner fra CF-4/SJ til SB/CB
 • Redusere antall beholdere dedikert til lagring av tilsetningsstoffer
 • Oppnå kostnadsfordeler (dvs. logistikk, transport, etc.)
 • Forbedre produksjonsfleksibiliteten
 • Redusere kompleksiteten i forsyningskjeden

 •    

  Tilsetningsstoffer pakker

   
 •    

  Komponenter