Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts


Produktegenskaper

Produktkode 007073
Navn Eni Lamix 30
Spesifikasjoner og godkjenninger US FDA 21 CFR 178.3910| Biodegradability OECD 301 F: 75%| Biodegradability OECD 306 : 82%
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.