Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts


Produktegenskaper

Produktkode 002301
Navn Eni OSO 15
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 6743/2 FD| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002316
Navn Eni OSO 22
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-2 HLP| ISO 6743/2 FD| ISO 11158 HM| Rexroth RD 90220-01/12.10
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002302
Navn Eni OSO 32
Spesifikasjoner og godkjenninger BS 4231 HSD| Fives Cincinnati P-68 level| Eaton Vickers I-286-S| Denison HF-0 level| ATOS Table P002-1/E| AFNOR NF E 48603 HM| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP| Rexroth RD 90220-01/12.10| ZF TE-ML 04K| Deckel
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002303
Navn Eni OSO 46
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-2 HLP| ISO 11158 HM| AFNOR NF E 48603 HM| BS 4231 HSD| Fives Cincinnati P-70 level| Eaton Vickers I-286-S| Denison HF-0, HF-1, HF-2| Rexroth RD 90220-01/12.10| ATOS Table P002-1/E| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15| Muller Weingarten DT 55 005| ZF TE-ML 04K| ARBURG| Deckel| Loesche
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002304
Navn Eni OSO 68
Spesifikasjoner og godkjenninger ATOS Table P002-1/E| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15| Muller Weingarten DT 55 005| BS 4231 HSD| Fives Cincinnati P-69 level| Denison HF-0 level| Eaton Vickers I-286-S| AFNOR NF E 48603 HM| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP| Rexroth RD 90220-01/12.10| Loesche
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002305
Navn Eni OSO 100
Spesifikasjoner og godkjenninger REXROTH RD 90220-01/12.10| AFNOR NF E 48603 HM| DIN 51524-2 L-HLP| ISO 11158 L-HM| BS 4231 HSD
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002306
Navn Eni OSO 150
Spesifikasjoner og godkjenninger BS 4231 HSD| AFNOR NF E 48603 HM| ISO 11158 L-HM| DIN 51524-2 L-HLP
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007425
Navn Eni OSO S 68
Spesifikasjoner og godkjenninger Eaton Vickers M-2950-S level| Eaton Vickers I-286-S level| Denison HF-0 level| Fives Cincinnati P-69 level| BS 4231 HSD| AFNOR NF E 48603 HM| DIN 51524-2 L-HLP| ISO 11158 L-HM
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007294
Navn Eni OSO D 32
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-2 HLP-D| MAN N 698| ISO 11158 HM
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007297
Navn Eni OSO D 46
Spesifikasjoner og godkjenninger MAN N 698| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP-D
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002530
Navn Eni Arnica 22
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 11158| DIN 51524-3 HVLP| ISO 11158 HV
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002534
Navn Eni Arnica 100
Spesifikasjoner og godkjenninger AISE 127| Commercial Hydraulics| AFNOR NF E 48603 HV| Eaton Vickers M-2950-S level| Eaton Vickers I-286-S level| CETOP RP 91 H HV| REXROTH RD 90220-01/12.10| Linde| DIN 51524-3 HVLP| ISO 11158 L-HV| BS 4231 HSE
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007306
Navn Eni Arnica DV 46
Spesifikasjoner og godkjenninger ISO 11158 HV| DIN 51524-3 HVLP-D
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002151
Navn Eni Acer 15
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-1 HL| BS 4231 HSC| CETOP RP 91 H HL| ISO 11158 HL| AFNOR NF E 48603 HL
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002160
Navn Eni Acer 22
Spesifikasjoner og godkjenninger CETOP RP 91 H HL| BS 4231 HSC| AFNOR NF E 48600 HL| DIN 51524-1 HL| ISO 11158 L-HL
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002161
Navn Eni Acer 32
Spesifikasjoner og godkjenninger ANSI/AGMA 9005-94| Morgoil rev. 3.0 - 1999| ISO L-DAB| DIN 51506 VCL| DIN 51517-2 CL| ISO L-CKB| CETOP RP 91 H HL| BS 4231 HSC| DIN 51524-1 HL| AFNOR NF E 48600 HL| ISO 11158 L-HL
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002162
Navn Eni Acer 46
Spesifikasjoner og godkjenninger Morgoil rev. 3.0 - 1999| DIN 51506 VCL| ISO 11158 L-HL| DIN 51524-1 HL| AFNOR NF E 48600 HL| ANSI/AGMA 9005-94| DIN 51517-2 CL| ISO L-CKB| BS 4231 HSC| ISO L-DAB| CETOP RP 91 H HL
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002163
Navn Eni Acer 68
Spesifikasjoner og godkjenninger Morgoil rev. 3.0 - 1999| DIN 51506 VCL| ISO L-DAB| DIN 51517-2 CL| ISO L-CKB| CETOP RP 91 H HL| BS 4231 HSC| AFNOR NF E 48600 HL| DIN 51524-1 HL| ISO 11158 L-HL
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002165
Navn Eni Acer 150
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51517-2 CL| DIN 51506 VBL| DIN 51524-1 HL| BS 4231 HSC| CETOP RP 91 H HL| ANSI/AGMA 9005-E02| ISO 11158 HL| AFNOR NF E 48603 HL| ISO 12925-1 CKB| ISO 6743/3 DAB| Morgan Morgoil rev. 1.1 - 2005
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002132
Navn eni Radula 32
Spesifikasjoner og godkjenninger BS 4231 HSB| ISO 11158 L-HH
Produktkode 002133
Navn Radula 46
Produktkode 003403
Navn Eni Exidia HG 32
Spesifikasjoner og godkjenninger Stanimuc GB| Stanimuc GA| DIN 51502 CGLP| ISO 11158 HG| ISO 6743/13 GA| ISO 6743/13 GB
  Produktprofil
pdf
Produktkode 003404
Navn Eni Exidia HG 68
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51502 CGLP| Stanimuc GA| Stanimuc GB| ISO 11158 HG| ISO 6743/13 GA| ISO 6743/13 GB| Deckel
  Produktprofil
pdf
Produktkode 003405
Navn Eni Exidia HG 220
Spesifikasjoner og godkjenninger Stanimuc GA| DIN 51502 CGLP| Stanimuc GB| ISO 6743/13 GA| ISO 6743/13 GB| ISO 12925-1 CKE| Deckel
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002164
Navn Eni Acer 100
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-1 HL| BS 4231 HSC| CETOP RP 91 H HL| J.P. Sauer & Sohn| ANSI/AGMA 9005-E02| DIN 51506 VCL| ISO 11158 HL| AFNOR NF E 48603 HL| ISO 12925-1 CKB| ISO 6743/3 DAB| Morgan Morgoil rev. 1.1 - 2005
  Produktprofil
pdf
Produktkode 007424
Navn Eni OSO S 46
Spesifikasjoner og godkjenninger Fives Cincinnati P-70 level| Eaton Vickers I-286-S level| Denison HF-0 level| BS 4231 HSD| AFNOR NF E 48603 HM| ISO 11158 HM| DIN 51524-2 HLP| Eaton Vickers M-2950-S level
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002307
Navn Eni OSO PM 46
Spesifikasjoner og godkjenninger AFNOR NF E 48603 HM| BS 4231 HSD| Muller-Weingarten| ISO 11158 L-HM| DIN 51524-3 HLP
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002531
Navn Eni Arnica 32
Spesifikasjoner og godkjenninger Fives Cincinnati P-68| CETOP RP 91 H HV| AFNOR NF E 48603 HV| BS 4231 HSE| Commercial Hydraulics| Linde| AISE 127| Sauer Danfoss 520L0463| Eaton Vickers I-286-S| DIN 51524-3 HVLP| ISO 11158 HV| Eaton Vickers M-2950-S level| Rexroth RD 90220-01/12.10| ZF TE-ML 04R| Denison HF-0, HF-1, HF-2 Level
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002532
Navn Eni Arnica 46
Spesifikasjoner og godkjenninger DIN 51524-3 HVLP| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15| Sauer Danfoss 520L0463| CETOP RP 91 H HV| AISE 127| Linde| Commercial Hydraulics| BS 4231 HSE| AFNOR NF E 48603 HV| Fives Cincinnati P-70| Eaton Vickers I-286-S level| Eaton Vickers M-2950-S| Rexroth RD 90220-01/12.10| ISO 11158 HV| ZF TE-ML 04R| Denison HF-0, HF-1, HF-2 Level
  Produktprofil
pdf
Produktkode 002533
Navn Eni Arnica 68
Spesifikasjoner og godkjenninger Commercial Hydraulics| Linde| AISE 127| CETOP RP 91 H HV| Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15| BS 4231 HSE| AFNOR NF E 48603 HV| Eaton Vickers I-286-S| Sauer Danfoss 520L0463| Fives Cincinnati P-69| Rexroth RD 90220-01/12.10| ISO 11158 HV| Eaton Vickers M-2950-S level| DIN 51524-3 HVLP| Denison HF-0, HF-1, HF-2 Level
  Produktprofil
pdf
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.