Vår virksomhet,
vår energi.
Enilive oilproducts
Produktkode 005276
Navn MX 5612C
For sikkerhetsdatablad (MSDS), gå til nettstedet Eni Safety Data Sheets.